JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

TË NGRËNËT-TË PIRËT DHE GJUETIA

MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Numri i fetvasë: 318 MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

 Pyetje: MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Nëse sipas mendimit të disa juristëve muslimanë, neve si muslimanë na lejohen dhuratat që na bëjnë jobesimtarët (jomuslimanët) në festat e tyre, me kushtin që këto dhurata të mos jenë të ndaluara për ne në ndonjë aspekt (anë) tjetër; lind pyetja: A na lejohet (ne muslimanëve) mishi që ata (jomuslimanët) na dhurojnë në festat e tyre?

 Përgjigjja: MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE Read More »

NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT

Numri i fetvasë: 317 NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT

Kategoria: DISPOZITAT PËRKATËSE TË USHQIMEVE

 NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT

 Pyetje: NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT

A është haram (e ndaluar) për muslimanin blerja e kekut tradicional të krishtlindjeve të quajtur “panetonia” dhe nëse të krishterët na bëjnë dhuratë një të tillë ëmbëlsirë a na lejohet ta pranojmë atë (pasi të krishterët në festat e tyre u bëjnë dhurata atyre që i njohin, përfshirë dhe neve muslimanëve). Me thënë të drejtën mua më pëlqen shumë kjo ëmbelsirë, por më kanë thënë se nuk lejohet, pasi kësisoj biem në përngjasim me të krishterët. Sa për informacion këto ëmbëlsira, edhe pse quhen ëmbëlsirat e krishtlindjeve kanë dalë në treg që tani dhe unë nuk di si të bëj?

Lexoni më tepër

NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT Read More »

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Numri i fetvasë: 280 DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Kategoria: MIRËSITË E DITËVE-MUAJVE-KOHËVE

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

 Pyetje: DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Cilat janë dispozitat kryesore në lidhje me muajt e shenjtë?

 Përgjigjja: DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozitat kryesore të muajve të shenjtë janë1:

a. Dispozita e madhërimit të muajve të shenjtë2

Muajt e shenjtë kanë qenë të madhëruar në ligjin hyjnor të ndjekur nga Ibrahimi dhe (djali i tij) Ismaili (Paqja qoftë mbi të dy!) dhe madhërimi i tyre vazhdoi në gjeneratat pasardhëse të tyre, ashtu që arabët i madhëronin këto muaj dhe e ndalonin luftën në to. Me ardhjen e fesë islame, do të miratohej në vijimësi madhërimi i këtyre muajve dhe të tillë kanë mbetur ato në Islam, ndaj muslimani lipset t’i afrohet Allahut të Lartësuar duke bërë në këto muaj sa të mundet agjërim vullnetar dhe vepra të tjera të mira të ligjëruara, si dhe duke u larguar nga çfarë ka ndaluar Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË Read More »

BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Numri i fetvasë: 65 BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Kategoria: RREGULLAT-KUSHTET PËR MISHIN E THERUR

BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

 Pyetje: BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Nëse ti shkon në një dyqan dhe e pyet shitësin a është sallami apo qoftet me mish derri dhe ai të thotë se nuk janë me mish derri; a lejohet në këtë rast të blehen dhe hahen ato?

 Përgjigjja: BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Vetë fakti i bërjes së kësaj pyetjeje, tregon qartë se ju nuk do të pranonit kurrsesi të fusnit me vetëdije në barkun tuaj ushqim të ndaluar dhe rrjedhimisht të dëmshëm. Porse vetëdija mbi diçka presupozon që gjërat të qartësohen krejtësisht, prandaj unë do të thoja se nuk ka kuptim që të pyetet një person që shet produkte mishi të dyshimta (që nuk dihet a janë apo jo mish hallall apo therur në mënyrën hallall), nëse personi që pyetet nuk është njeri i besueshëm. Përndryshe janë të shumta rastet e abuzimit prej shitësave dhe me produktet e mishit të paketuar, konservuar apo më gjerë. Prandaj, duhet që sallamërat, qoftet apo produktet e tjera të mishit, të blihen vetëm nëse vërtetohet drjetpërsëdrejti ose nga burime të besueshme se ato janë hallall (të lejuara sipas islamit).

Lexoni më tepër

BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN Read More »

NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Numri i fetvasë: 50 NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

 Pyetje: NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

A lejohet ngënia e mishit që nuk e dimë a është therur me “Bismilah”?

 Përgjigjja: NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimanëve që jetojnë në vendet jomuslimane apo i vizitojnë ato, parimisht u lejohet të hanë nga mishi i therur prej ithtarëve të Librit1 (hebrenjtë dhe të krishterët), nëse:

a. nuk ka fakte të sigurta se ky mish është therur në kundërshtim me normat juridike islame;

Lexoni më tepër

NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH Read More »

CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Numri i fetvasë: 48 CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

 Pyetje: CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Cilat janë kushtet e therjes të theksuara prej juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë theksuar se ngrënia e mishit të kafshës së lejuar për t’u therur, konsiderohet hallall (sheriatikisht i lejuar për t’u ngrënë) nëse përmbushen tre paketat e kushteve në vijim:

Së pari: Kushtet e therësit:

a. të jetë i arsyeshëm dhe të kuptojë;

Lexoni më tepër

CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL Read More »

GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Numri i fetvasë: 46 GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Kategoria: BAZAT DHE KUSHTET E GJUETISË

GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

 Pyetje: GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

A lejohet gjuetia për zbavitje ose për t’u ushtruar dhe bërë qitje?

 Përgjigjja: GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Si rregull gjuetia e kafshëve të lejuara që jetojnë në tokë në gjendje të egër, është e lejuar dhe përjashtim nga ky rregull bëjnë vetëm rastet në vijim:

a. kur personi që është në gjendjen rituale të haxhit apo umres;

b. kur gjahu (pëllumbat, lepujt etj.) gjendet në Haremin1 e Mekës apo Medinës;

Lexoni më tepër

GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE Read More »

GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

Numri i fetvasë: 45 GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

Kategoria: DISPOZITAT E GJUETISË

GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

 Pyetje: GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

Thënia kuranore ku përmendet se Allahu e ka ndaluar gjuajtjen e peshqeve ditën e shtunë, a vlen edhe për kohën tonë, apo ajo ka qenë vetëm për gjeneratat e kaluara?

 Përgjigjja: GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në pyetjen tuaj bëhet fjalë për thënien kuranore në vijim: “Pyeti ata [hebrenjtë] për qytetin që gjendej në bregdet dhe për çfarë i gjeti banorët e tij kur thyen urdhëresën e Sabatit (së shtunës)! Atë ditë u vinin peshqit me shumicë, ndërsa ditëve tjera që nuk i kremtonin, nuk u vinin. Kështu, Ne i vumë në provë, sepse bënin punë të mbrapshta.1

Lexoni më tepër

GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË Read More »

DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

Numri i fetvasë: 17 DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

Kategoria: DISPOZITA TË PIJEVE

DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

  Pyetje: DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

Cili është gjykimi i islamit në lidhje me pirjen e duhanit? Bashkëshorti im është konsumues i duhanit dhe justifikohet duke thënë se prej mendimeve që qarkullojnë në gojët e disa hoxhallarëve është edhe ai se duhani nuk është i ndaluar.

  Përgjigjja: DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pirja e duhanit është mëkat i ndëshkueshëm (apo siç njihet fetarisht haram1) dhe jo thjesht diçka e papëlqyeshme (apo siç njihet fetarisht mekruh2).

Lexoni më tepër

DUHANI-A THJESHT I PAPËLQYESHËM Read More »

↓
Scroll to Top