JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Numri i fetvasë: 318 MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

 Pyetje: MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Nëse sipas mendimit të disa juristëve muslimanë, neve si muslimanë na lejohen dhuratat që na bëjnë jobesimtarët (jomuslimanët) në festat e tyre, me kushtin që këto dhurata të mos jenë të ndaluara për ne në ndonjë aspekt (anë) tjetër; lind pyetja: A na lejohet (ne muslimanëve) mishi që ata (jomuslimanët) na dhurojnë në festat e tyre?

 Përgjigjja: MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE Read More »

BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Numri i fetvasë: 65 BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Kategoria: RREGULLAT-KUSHTET PËR MISHIN E THERUR

BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

 Pyetje: BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Nëse ti shkon në një dyqan dhe e pyet shitësin a është sallami apo qoftet me mish derri dhe ai të thotë se nuk janë me mish derri; a lejohet në këtë rast të blehen dhe hahen ato?

 Përgjigjja: BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Vetë fakti i bërjes së kësaj pyetjeje, tregon qartë se ju nuk do të pranonit kurrsesi të fusnit me vetëdije në barkun tuaj ushqim të ndaluar dhe rrjedhimisht të dëmshëm. Porse vetëdija mbi diçka presupozon që gjërat të qartësohen krejtësisht, prandaj unë do të thoja se nuk ka kuptim që të pyetet një person që shet produkte mishi të dyshimta (që nuk dihet a janë apo jo mish hallall apo therur në mënyrën hallall), nëse personi që pyetet nuk është njeri i besueshëm. Përndryshe janë të shumta rastet e abuzimit prej shitësave dhe me produktet e mishit të paketuar, konservuar apo më gjerë. Prandaj, duhet që sallamërat, qoftet apo produktet e tjera të mishit, të blihen vetëm nëse vërtetohet drjetpërsëdrejti ose nga burime të besueshme se ato janë hallall (të lejuara sipas islamit).

Lexoni më tepër

BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN Read More »

NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Numri i fetvasë: 50 NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

 Pyetje: NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

A lejohet ngënia e mishit që nuk e dimë a është therur me “Bismilah”?

 Përgjigjja: NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimanëve që jetojnë në vendet jomuslimane apo i vizitojnë ato, parimisht u lejohet të hanë nga mishi i therur prej ithtarëve të Librit1 (hebrenjtë dhe të krishterët), nëse:

a. nuk ka fakte të sigurta se ky mish është therur në kundërshtim me normat juridike islame;

Lexoni më tepër

NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH Read More »

CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Numri i fetvasë: 48 CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

 Pyetje: CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Cilat janë kushtet e therjes të theksuara prej juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë theksuar se ngrënia e mishit të kafshës së lejuar për t’u therur, konsiderohet hallall (sheriatikisht i lejuar për t’u ngrënë) nëse përmbushen tre paketat e kushteve në vijim:

Së pari: Kushtet e therësit:

a. të jetë i arsyeshëm dhe të kuptojë;

Lexoni më tepër

CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL Read More »

↓
Scroll to Top