JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

Qualified islamic material

Qualified islamic material

(…is continuously enriched…)

 LITERATURË ISLAME ANGLISHT / ISLAMIC LINKS

…………………………………………………………………………………………………………….

· Order & Download Islamic English Books:

ISLAMIC-MESSAGELexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Learn Arabic:

1. Mastering Medina Arabic

2. Arabic learningLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Reliable Islamic English Portals:

ISLAM LAND

SULTAN ISLAMIC LINKS

MUSLIM-LIBRARY

ISLAMIC-MESSAGE

ISLAMRELIGIONLexoni më tepër

↓
Scroll to Top