JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

LITERATURË ISLAME SHQIP

Lëndë elektronike e kualifikuar

(…pasurohet në vijimësi…)

18 612 shfletues/klikues  LITERATURË ISLAME SHQIP

…………………………………………………………………………………………………………….

· Kuran:

1. Kurani i Madhërishëm

2. Abetarja Kuranore

3. Enciklopedia e Kuranit FisnikLexoni më tepër

……………………………………………………………………………………………………………

· Traditë Profetike:

1. Sahihul Buhari

2. Hadithet

3. Rijadus SalihinLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Akide (Besim Islam):

1. Shpjegimi i bazave të besimit

2. Prezantimi i përgjithshëm i fesë islame

3. Vërtetësia e Jetës

4. Unë e njoha Zotin tim

5. Faktet e besimit dhe mrekullitë e tijLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Jurisprudencë (Norma Juridike) Islame:

1. Udhëzuesi i thjeshtuar i muslimanit

2. Rregullat fikhore

3. Objektivat e Ligjit IslamLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Mësimi i Gjuhës Arabe:

1. Mastering Medina Arabic

2. Arabic learning

3. Abetarja kuranore Lexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Dialog Ndërfetar:

1. Bibla, Kurani dhe Shkenca

2. A është Kurani vepër e Muhamedit a.s.

3. Përgjigje jomuslimanëve në pyetjet më të shpeshta për IslaminLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Jetëshkrim i Profetit a.s. dhe shokëve të tij:

1. Nektari i vulosur i Xhenetit

2. Lulishtja e dritave

3. Jeta e profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!)Lexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Prezantim me Islamin:

1. Ta mësojmë Islamin

2. Rruga e muslimanit

3. Çfarë i obligohet fillimisht muslimanitLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Histori-tregime dhe media islame:

1. Histori e Islamit

2. Përmbledhje tregimesh islame për fëmijë

3. Kënaqu me jetën tënde

4. Muslimanët e VegjëlLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Femra muslimane:

1. Domosdoshmëria e hixhabit në dritën e argumenteve hyjnore dhe logjike

2. Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave të Profetit a.s.

3. Pozita e gruas në IslamLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Fëmija musliman:

1. Gjuha ime (mësimi i arabishtes)

2. Mësimi i fesë islame për fëmijë

3. MuslimKids.TV (televizion në anglisht)Lexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Porosisni & zbrisni libra islam në shqip:

ISLAMIC-MESSAGELexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Shtëpi botuese / librari / librashitës / përkthyes të literaturës islame:

1. Sira, Prishtinë

(Pers./Nr. kontakti: Bashkim Avdiu, +377 44 399 938, +383 49 608 861)

2. Furkan ISM Shkup

(Pers./Nr. kontakti: Muhamed Murtezi, +389 2 2622 360.)

3. Shtëpia Botuese Mesazhi

(Pers./Nr. kontakti: Arsen Muskurti, +355 68 557 7952)Lexoni më tepër

……………………………………………………………………………………………………………..

· Portale të besueshme islame shqip:

LITERATURA ISLAMELexoni më tepër

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

↓
Scroll to Top