LITERATURË ISLAME SHQIP

Lëndë elektronike e kualifikuar

(…pasurohet në vijimësi…)

15 375 shfletues/klikues  LITERATURË ISLAME SHQIP

…………………………………………………………………………………………………………….

· Kuran:

1. Kurani i Madhërishëm

2. Abetarja Kuranore

3. Akademia e Kuranit (mësim Kurani on-line)Lexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Traditë Profetike:

1. Sahihul Buhari

2. Hadithet

3. Rijadus SalihinLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Akide (Besim Islam):

1. Shpjegimi i bazave të besimit

2. Faktet e besimit dhe mrekullitë e tij

3. Vërtetësia e Jetës

4. Unë e njoha Zotin timLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Mësimi i Gjuhës Arabe:

1. Mastering Medina Arabic

2. Arabic learningLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Dialog Ndërfetar:

1. Bibla, Kurani dhe Shkenca

2. Përgjigje jomuslimanëve në pyetjet më të shpeshta për IslaminLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Jurisprudencë (Norma Juridike) Islame:

1. Udhëzuesi i thjeshtuar i muslimanit

2. Rregullat fikhoreLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Jetëshkrim Profetik:

1. Nektari i vulosur i Xhenetit

2. Lulishtja e dritaveLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Prezantim me Islamin:

1. Ta mësojmë Islamin

2. Rruga e muslimanitLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Tregime Islame:

1. Fragmente nga jeta e Sahabëve (shokëve të Profetit)

2. Përmbledhje tregimesh islame për fëmijëLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Femra muslimane:

1. Domosdoshmëria e hixhabit në dritën e argumenteve hyjnore dhe logjikeLexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Fëmija musliman:

1. Gjuha ime (mësimi i arabishtes)

2. Rritja e personalitetit të fëmijës suaj (arabisht)Lexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Porosisni & zbrisni libra islam në shqip:

ISLAMIC-MESSAGELexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Shtëpi botuese / librari / librashitës / përkthyes të literaturës islame:

1. Sira, Prishtinë

(Pers./Nr. kontakti: Bashkim Avdiu, cel. +377 44 399 938)

2. Fjala e Bukur, Prishtinë

(Pers./Nr. kontakti: Driton Maxhuni, cel. +383 49 851 451)Lexoni më tepër

…………………………………………………………………………………………………………….

· Portale të besueshme islame shqip:

LITERATURA ISLAMELexoni më tepër

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP

LITERATURË ISLAME SHQIP