JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Numri i fetvasë: 405 DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Kategoria: DOKTRINA FETARE DHE IDEOLOGJIKE

97 shfletues/klikues DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT


 Pyetje: DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT


A mund të na tregoni disa materiale të rëndësishme për të debatuar me dëshmitarët e Jehovait?


 Përgjigjja: DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar thuhet sa vijon1:

E vërteta mbi Dëshmitarët e Jehovait

Allahu e di më mirë. DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

DEBAT ME DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Poshtëshënim:

  1. Shih: islamweb dhe islamweb.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top