JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Numri i fetvasë: 444 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

97 shfletues/klikues MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS


Pyetje: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS


Cilat janë dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh/umre nëse bllokohemi dhe disa nga njohuritë bazë mbi haxhin e llojit “ifrad (ihrami vetëm për haxh)”?


 Përgjigjja: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  Lexoni më tepër

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh / umre nëse bllokohemi dhe në lidhje me haxhin e llojit “ifrad (ihramit vetëm për haxh)”; janë shprehur si vijon2Lexoni më tepër

Shqyrtimi i parë: Kushtëzimi lirues nga ihrami për haxh/umre nëse bllokohemi
Parashtresa e parë: Kushtëzimi lirues nga ihrami për haxh/umre dhe dobia e kësaj
Pjesa e parë: Kushtëzimi lirues nga ihrami për haxh/umre4
Kushtëzimi lirues nga ihrami për haxh/umre është i vlefshëm (i saktë), dhe ky është mendimi i një grupi prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane), si dhe mendimi i medh‘hebit (fakultetit juridik) shafi’i, hanbeli dhe atij dhahiri.
Pjesa e dytë: Dobia e këtij kushtëzimi (lirues nga ihrami për haxh/umre) nëse bllokohemi
Dobia e këtij kushtëzimi: përfitimi prej tij është se nëse kryerësi në fjalë i ritualit të haxhit / umres pengohet nga kryerja e riteve për një shkak të vlefshëm (që vlen si arsye bazuar në sheriat / ligjin islam), atëherë ai lirohet nga rituali (i haxhit / umres) që po bënte, pa pasur nevojë të ofrojë një hedj (theror / kurban në Mekë për të varfrit e atjeshëm) dhe nuk e ka obligim të agjërojë apo ta kompensojë këtë ritual (haxh / umre) herë tjetër ose ngjashëm; dhe ky është mendimi i medh‘hebit (fakultetit juridik) shafi’i dhe hanbeli, si dhe është përzgjedhja e Ibn Hazmit, Ibn el-Kajimit dhe Ibn Uthejminit.

arabishtالباب الرَّابِع: الإِحْرامُ
الفصل الثَّالِث: أنواعُ النُّسُكِ في الحَجِّ وأحكامُها
المبحث الخامس: الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ
المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الاشتراطِ في الحَجِّ والعُمْرَة وفائدته
الفرع الأول: حُكْمُ الاشتراطِ في الحَجِّ والعُمْرَة
يصحُّ الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَة، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخل النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رَسولَ الله إني أريد الحَجّ وأنا شاكية؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسَلَّم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ))
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن سُوَيدِ بْنِ غَفَلةَ، قال: ((قال لي عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: يا أبا أُمَيَّةَ حُجَّ واشتَرِطْ؛ فإنَّ لك ما اشترَطْتَ، ولله عليك ما اشتَرَطْتَ))
2- عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((حُجَّ واشتَرِطْ، وقل: اللهمَّ، الحَجَّ أرَدْتُ، وله عَمَدْتُ، فإنْ تَيَسَّرَ وإلَّا فعُمْرَةٌ))
3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت لعُروةَ: ((هل تَسْتَثني إذا حَجَجْتَ؟ فقال: ماذا أقولُ؟ قالت: قل: اللهمَّ، الحَجَّ أردْتُ، وله عَمَدْتُ، فإن يَسَّرْتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابسٌ، فهو عُمْرَةٌ))
ثالثًا: أنَّه لو نذَرَ صَوْمَ يومٍ أو أيَّامٍ بِشَرْطِ أن يخرُجَ منه بعُذْرٍ؛ صَحَّ الشَّرْطُ، وجاز الخروجُ منه بذلك العُذْرِ بلا خلافٍ، فكذا الاشتراطُ في النُّسُكِ
رابعًا: أنَّ للشَّرْطِ تأثيرًا في العباداتِ؛ بدليلِ قَولِه: إنْ شَفى اللهُ مريضي صُمْتُ شَهْرًا ونَحْوه
الفرع الثاني: فائدة الاشتراط
فائدةُ الاشتراطِ: أنَّه إذا حُبِسَ عن النُّسُك بعُذْرٍ؛ فإنَّه يَحِلُّ منه، وليس عليه هَدْيٌ ولا صَوْمٌ، ولا قضاءٌ، ولا غيره، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّ للشَّرْطِ تأثيرًا في العبادات، وإنما لم يَلْزَمْه هديٌ ولا قضاءٌ؛ لأنَّه إذا شرَط شرطًا كان إحرامُه الذي فَعَلَه إلى حينِ وُجودِ الشَّرْطِ، فصار بمنزلة مَن أكمَلَ أفعالَ الحَجِّ

Parashtresa e dytë: Kur ligjërohet (lejohet sipas sheriatit / ligjit islam) që të bëhet ky kushtëzim (lirues nga ihrami për haxh/umre)
Kushtëzimi (lirues nga ihrami për haxh/umre) është ligjëruar nëse ekziston frika e ndonjë pengese për kryerjen e ritualit (pra kur personi që synon të kryejë ritualin e haxhit / umres, ka frikë se diçka mundet që ta pengojë atë në përmbushjen e këtij rituali); dhe ky mendim është përzgjedhja e Ibn Tejmijes, Ibn el-Kajimit, Ibn Bazit dhe Ibn Uthejminit.
Pjesa e parë: Kushtëzimi i lirimit (nga ihrami për haxh/umre) me sëmundje a ngjashëm
Nëse personi e shpreh varësinë e këtij lirimi me fjalët “nëse sëmurem (dhe ngjashëm) atëherë jam i liruar (nga ihrami)”, atëherë kur kushti plotësohet, në prani të tij personi lirohet (automatikisht nga ihrami); ndërkaq nëse personi e shpreh varësinë e këtij lirimi me fjalët “nëse sëmurem (dhe ngjashëm) atëherë unë mund të lirohem”, ose “… vendi im i lirimit është aty ku do më bllokosh”, në këtë rast ky person ka të drejtë zgjedhje midis qëndrimit në ihram dhe lirimit (nga ihrami)5; dhe ky është mendimi i medh‘hebit (fakultetit juridik) shafi’i sipas vlerësimit më të saktë të qëndrimeve të tyre dhe mendimi i medh’hebit hanbeli, si dhe është miratuar si mendim nga Ibn Uthejmini.
Pjesa e dytë: Kushtëzimi i lirimit (nga ihrami) me dashjen (vullnetin) e personit
Nuk është e vlefshme (e saktë) të thuhet: “Unë mund ta liroj veten (nga rituali) kur të dua”; dhe ky është mendimi i përshkruar nga juristët e medh’hebit (fakultetit juridik) shafi’i dhe hanbeli, sepse kjo konditë bie ndesh me kërkesat e ihramit.

arabishtالباب الرَّابِع: الإِحْرامُ
الفصل الثَّالِث: أنواعُ النُّسُكِ في الحَجِّ وأحكامُها
المبحث الخامس: الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ
المَطْلَب الثَّاني: متى يُشرَعُ الاشتراطُ؟
يُشْرَعُ الاشتراطُ إذا خاف المانِعَ من إتمامِ النُّسُكِ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ القَيِّمِ، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزُّبيرِ، فقالت: يا رَسولَ الله، إنِّي أريد الحَجَّ وأنا شاكيةٌ؟ فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: حُجِّي واشترطي أنَّ مَحَلِّي حيثُ حبَسْتَني ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه إنما أشار إليها بالاشتراطِ لَمَّا رآها شاكيةً، تخافُ المانِعَ من إتمامِ النُّسُكِ
ثانيًا: أنَّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرَمَ بِعُمَرِهِ كلِّها، حتى في الحُدَيْبِيَةِ أحرَمَ، ولم يَقُلْ: إن حبسَني حابسٌ، وكذلك في عُمْرَةِ القضاءِ، وعُمْرَة الجِعْرَانةِ، وحَجَّةِ الوداع، ولم يُنقَل عنه أنَّه قال: وإنْ حَبَسَني حابِسٌ، ولا أَمَرَ به أصحابَه أمرًا مُطْلقًا، بل أَمَرَ به مَن جاءَت تستفتي؛ لأنَّها مريضةٌ تخشى أن يشتَدَّ بها المرضُ، فلا تُكْمِلَ النُّسُكَ
فرع أول: تعليقُ التحلُّلِ بمرضٍ ونحوِه
إن قال: إنْ مَرِضْتُ ونحوه فأنا حلالٌ، فمتى وُجِدَ الشَّرْطُ حَلَّ بوجودِه، أمَّا إن قال: فلي أن أَحِلَّ، أو محلِّي حيثُ حَبَسْتَني؛ فهو مُخَيَّر بين البقاءِ على إحرامِه وبين التحلُّلِ، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة في الأصحِّ، والحَنابِلَة، وقرَّرَه ابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه في الحالِ الأُولى علَّقَ الحِلَّ على شَرْطٍ فوُجِدَ الشَّرْطُ، فإذا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ المشروطُ، وأمَّا في الثَّانية فإنَّه إذا وُجِدَ المانعُ، فهو بالخيارِ؛ إن شاء أحَلَّ، وإن شاء استمَرَّ
فرع ثاني: تعليقُ التحلُّلِ بمشيئتِه
لا يصِحُّ أن يُقالَ: لي أنْ أَحِلَّ متى شِئْتُ؛ نَصَّ على هذا فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
وذلك لأنَّه ينافي مُقْتَضى الإحرامِ

Shqyrtimi i dytë: Njohuri kryesore rreth haxhit të llojit “ifrad (ihrami vetëm për haxh)6   Lexoni më tepër

Ifradi (Bërja e qëllimit për nisjen e ritualit) vetëm për haxhin: me këtë nënkuptohet që personi të hyjë në ihram vetëm për haxhin, pra të thotë: “LEB-BEJKELL-LLAAHUM-ME ȞAXH-XHEN / Po të urdhërohem (përgjigjem) o Allah, duke kryer haxhin (duke hyrë në ihram vetëm për haxh)”,- pastaj ai vijon me kryerjen e haxhit derisa ta kompletojë atë; kësisoj prej tij kërkohet (obligohet) vetëm një tavaf (rrotullim rreth Qabes), që është tavafi i ifadas9; duhet të bëjë vetëm një ecje ndërmjet (kodrinës së) Safas dhe (kodrinës së) Mervas, që është ecja e haxhit (seaju el-haxh); lirohet nga gjendja e ihramit vetëm në ditën e Kurbanit (10 Dhul Hixhe) dhe nuk obligohet që të therë hedj (theror / kurban në Mekë për të varfrit e atjeshëm) edhe pse prerja e të tillë therori (kurbani) nga ana e tij konsiderohet një vepër e pëlqyeshme.
arabishtالباب الرَّابِع: الإِحْرامُ
الفصل الثَّالِث: أنواعُ النُّسُكِ في الحَجِّ وأحكامُها
المبحث الثَّاني: الإفرادُ في الحَجِّ
الإفرادُ بالحَجِّ: أن يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرَدًا، فيقول: «لبيَّكَ اللهُمَّ حَجًّا»، ثم يمضي في عَمَلِ حَجِّه حتى يُتِمَّه، فليس عليه إلَّا طوافٌ واحِدٌ، وهو طوافُ الإفاضةِ، وليس عليه إلَّا سَعْيٌ واحد، وهو سعيُ الحَجِّ، ولا يَحِلُّ إلَّا يوْمَ النَّحْرِ، وليس عليه دَمٌ، وإن كان يُسْتَحَبُّ له ذلك

Allahu e di më mirë. MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Poshtëshënim:

  1. Shih: dorar dhe dorar.
  2. Shih: dorar, dorar dhe dorar.
  3. Shih: dorar dhe dorar.
  4. Për të shprehur këtë kushtëzim, nuk është se kërkohet ndonjë formulim i veçantë; por mjafton që personi teksa hyn në ihram për haxh ose umre të thotë: “Nëse një pengesë (bllokim) më pengon, atëherë vendi im i lirimit le të jetë vendi ku Ti o Allah më ke penguar (bllokuar)”; ose më thjeshtë: “O Allah, vendi im i lirimit le të jetë vendi ku Ti më pengon (bllokon).”
  5. Kjo sepse në rastin e parë lirimi (nga ihram) është vendosur në varësi të një kushti dhe kushti ka ndodhur, kështu që në prani të kushtit, ngjet (automatikisht) edhe kushtëzimi. Kurse në rastin e dytë (lirimi nga ihrami është vendosur në varësi të fjalës “mund” apo thjesht duke u dëftuar rrethanori i vendit të bllokimit, dhe të dy këto raste nënkuptojnë lejim për të vepruar në disa variante), nëse ndodh pengesa, kushtëzimi i bërë nga personi i jep atij të drejtën e zgjedhjes, pra nëse ai do lirohet nga rituali dhe nëse do e vijon atë.
  6. Shih: dorar.
  7. Shih: dorar.
  8. Sipas një mendimi të fuqishëm të juristëve musilmanë, këtij lloji i përket edhe rasti i hyrjes në ihram vetëm për umren dhe më pas ndërfutjes së haxhit në ritualin e umres duke e bërë qëllimin për haxh para se të fillojë tavafi i të parës (umres), teksa sipas një tjetër mendimi kjo lejohet edhe pas tavafit të parë me kushtin që kjo ndërfutje të kryhet para qëndrimit në Arafat (sepse me qëndrimin në Arafat po anohet për tek arsyet e lirimit nga ihrami). Shih: islamweb, islamweb dhe dorar.
  9. Tavafi i Ifadas: Tavafi që bëjnë haxhilerët kur derdhen apo kthehen nga Minaja për në Meke, pas qëndrimit në territorin e Arafatit dhe atë të Muzdelifesë; koha e këtij Tavafi fillon pas mesnatës të ditës së Kurbanit (10 Dhul Hixhe), por më e mira është që ai të bëhet ditën e Kurbanit pas gjuajtjes së Xhemratu (shenjës në zonën e) Akabesë dhe rruajtjes ose qethjes së flokëve (shih: islamweb dhe islamweb).
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top