JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 439 MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

Kategoria: MIKATET VENDORE-HAXHI E UMRA

58 shfletues/klikues MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE


Pyetje: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE


A mund të na tregoni se si vepron personi muhrim (që synon të bëj haxhin / umren) i cili banon ose po qëndron (përkohësisht) në zonën e mikatit (cakut ritual) vendor apo në Mekë dhe haremin (territorin e paprekshëm) e saj?


 Përgjigjja: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMR


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  Lexoni më tepër

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar meuakitet (caqet rituale) vendore të haxhit dhe umres, ku në lidhje me mikatin (cakun ritual) vendor të personit që banon / qëndron në mikat dhe kujt banon / qëndron në Mekë dhe haremin (territorin e paprekshëm) mekas, janë shprehur si vijon2Lexoni më tepër

Mikati (Caku ritual) vendor i kujt banon / qëndron në mikat dhe kujt banon / qëndron në Mekë dhe haremin (territorin e paprekshëm) mekas   Lexoni më tepër

Shqyrtimi i parë: Mikati (Caku ritual) vendor i kujt banon / qëndron në mikat (cakun ritual) vendor
Parashtresa e parë: Përkufizimi i “el-mikatiju”
“El-mikatiju”: është kush banon / qëndron mes meuakite-ve (caqeve rituale) vendore dhe haremit (territorit të paprekshëm) mekas; si banorët e qyteteve: Xheda, Kudejd, Usfan, Marru edh-Dhahran, Bahrah dhe Ummu es-Selamit.

arabishtالباب الثَّالِث: مواقيتُ الحَجِّ والعُمْرَةِ
الفصلُ الثَّاني: المواقيتُ المكانِيَّةُ
تمهيدٌ
أصنافُ النَّاسِ باعتبارِ مَوضِعِ الإحرامِ ثلاثةٌ:
الصِّنفُ الأوَّل: الآفاقيُّ: مَن كان خارِجَ المواقيتِ.
الصِّنفُ الثَّاني: المِيقاتيُّ: مَن كان بين المواقيتِ والحَرَم.
المَطْلَب الأوَّلُ: تعريفُ الميقاتِيِّ
الميقاتيُّ هو: من يَسْكُنُ بين المواقِيتِ والحَرَمِ؛ كأهْلِ جُدَّةَ، وقُدَيدٍ، وعُسْفانَ، ومَرِّ الظَّهْرانِ، وبَحْرَة، وأمِّ السَّلَم.

Parashtresa e dytë: Vendi i ihramit për “el-mikatiju-n” – banorin e (zonës së) mikatit (cakut ritual) vendor
Kush banon ose po qëndron mes (zonës së) meuakite-ve (caqeve rituale) vendore dhe haremit (territorit të paprekshëm) mekas (dhe vendos të hyjë në ihram / qëllimin e nisjes së ritualit), mikati (caku ritual) vendor i tij (ku duhet të hyjë në ihram) është vendbanimi / vendodhja e tij (ku ai gjendet). Ndërkaq, nëse ky persobn (hyn në ihram pasi) e tejkalon këtë vend, ai ka rënë në mëkat dhe është i obliguar të bëjë një theror (kurban në Mekë për të varfrit e atjeshëm); dhe ky është mendimi i shumicës së medh’hebeve (fakulteteve / shkollave juridike kryesore) islame: medh’hebit (fakultetit juridik) maliki, shafi’i dhe hanbeli.

arabishtالمَطْلَب الثَّاني: مَوْضِعُ إحرامِ الميقاتيِّ
من كان ساكنًا أو نازلًا بين المواقيتِ والحَرَمِ فإنَّ مِيقاتَه مَوْضِعُه، فإنْ جاوَزَه أثِمَ ووَجَبَ عليه الدَّمُ وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: من المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ: ((ومَنْ كان دون ذلك فمِنْ حَيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))، وفي روايةٍ: ((فمَن كان دونَهُنَّ فمِنْ أَهْلِه))
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دَمًا)).

Shqyrtimi i dytë: Mikati (Caku) vendor i kujt banon / qëndron në Mekë dhe në haremin (territorin e paprekshëm) mekas
Parashtresa e parë: Parashtresa e parë: Përkufizimi i “El-mekiju-t” (mekasit)
“El-mekiju” (mekasi): është personi që teksa po synon që të hyjë në ihram (qëllimin e nisjes së ritualit), gjendet brenda në (Meke ose) haremin (territorin e paprekshëm) mekas, qoftë kur ky person është prej banorëve të këtushëm dhe qoftë kur është këtu si kalimtar (me qëndrim të përkohshëm).

arabishtالباب الثَّالِث: مواقيتُ الحَجِّ والعُمْرَةِ
الفصلُ الثَّاني: المواقيتُ المكانِيَّةُ
تمهيدٌ
أصنافُ النَّاسِ باعتبارِ مَوضِعِ الإحرامِ ثلاثةٌ:
الصِّنفُ الثَّالِث: المكِّيُّ: مَن كان مِنْ أهلِ مكَّةَ أو أهْلِ الحَرَمِ
المَطْلَب الأوَّلُ: تَعريفُ المكِّيِّ
المكيُّ هو: من كان داخِلَ الحَرَمِ عند إرادَةِ الإحرامِ، سواءٌ كان مِن أَهْلِها أو عابِرَ سبيلٍ.

Parashtresa e dytë: Mikati (caku ritual) vendor i mekasit për (rastin kur hyn në ihram për) haxhin
Personi që e ka banesën / vendqëndrimin në Meke ose në haremin (territorin e paprekshëm) mekas, (i këtilli) hyn në ihram (qëllimin për nisjen e ritualit) për haxh nga banesa / vendqëndrimi i tij, qoftë kur ky person është prej banorëve (me qëndrim të përhershëm) të këtushëm dhe qoftë kur këtu është si kalimtar (me qëndrim të përkohshëm). Ky është një mendim konsensual (i njëzëshëm) ndër juristët muslimanë, që është përcjellë nga Ibn el-Mundhir, Ibn Hazmi, El-Kurtubi dhe En-Neueui.

arabishtالمَطْلَب الثَّاني: ميقاتُ المكِّيِّ للحَجِّ
مَن كان مِنْزِلُه في مَكَّةَ أو الحَرَمِ، فإنَّه يُحْرِمُ مِن مَنْزِلِه؛ سواءٌ كان مُسْتَوطِنًا أو نازلًا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ: ((ومَن كان دونَ ذلك فمِنْ حيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ نصَّ الحديثِ يقتضي أنَّ أهْلَ مَكَّةَ يُحرمونَ منها
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لَمَّا أَحْلَلْنا، أنْ نُحْرِمَ إذا توجَّهْنا إلى مِنًى، قال: فأَهْلَلْنا مِنَ الأَبْطَحِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الصَّحابَةَ رَضِيَ اللهُ عنهم الذين حَلُّوا مِن إحرامِهم مع الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرموا مِنَ الأَبطحِ، وهو موضِعٌ بمَكَّة
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، وابنُ حَزْمٍ، والقُرطبيُّ، والنَّوَوِيُّ.

Parashtresa e tretë: Mikati (caku ritual) vendor i mekasit për (rastin kur hyn në ihram për) umre
Personi që e ka banesën / vendqëndrimin në Meke ose në haremin (territorin e paprekshëm) mekas (qoftë kur ky person është prej banorëve me qëndrim të përhershëm të këtushëm dhe qoftë kur është këtu si kalimtar / me qëndrim të përkohshëm), (i këtilli) hyn në ihram (qëllimin për nisjen e ritualit) për umre nga zona përtej haremit (jashtë territorit të paprekshëm) mekas (në arabisht: El-Hil / zona përtej haremit mekas), nga çdokund që dëshiron prej këtij territori. Në lidhje me këtë mendim është raportuar të ketë konsensus (pajtim) ndër juristët muslimanë, përndryshe ai përbën një mendim konsensual (të njëzëshëm) ndër juristët muslimanë të katër medh’hebeve (fakulteteve / shkollave juridike islame kryesore): medh’hebit (fakultetit juridik) hanefi, maliki, shafi’i dhe hanbeli.

arabishtالمَطْلَب الثَّالِث: ميقاتُ المكِّيِّ للعُمْرَةِ
ميقاتُ المكِّيِّ للعُمْرَة هو الحِلُّ، من أيِّ مَوْضِعٍ منه شاءَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الأَربعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الدليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ الله عنهما: ((أنَّ عائشةَحاضت فنَسَكَت المناسِكَ كُلَّها، غيرَ أنَّها لم تَطُفْ بالبيتِ. قال: فلمَّا طَهُرَت وطافت، قالت: يا رَسولَ الله، أتنطَلِقونَ بعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، وأنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمر عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بكرٍ أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنعيمِ، فاعتَمَرَت بعد الحَجِّ في ذي الحِجَّةِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أن عائَشَةَ كانت مُقيمةً بمَكَّةَ، فأمَرَها رسولُ اللهِ أن تُحْرِمَ من التَّنعيمِ، وهو أدنى الحِلِّ.

 

Allahu e di më mirë. MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

Poshtëshënim:

  1. Shih: dorardorar dhe dorar.
  2. Shih: dorar, dorar dhe dorar.
  3. Shih: dorar dhe dorar.
  4. Shih: dorar dhe dorar.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top