JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ZEKATI-LËMOSHA E DETYRUESHME

A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA

Numri i fetvasë: 264 A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA

Kategoria: DISPOZITAT E SADAKASË-LËMOSHËS

A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA

 Pyetje: A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA

Ish-shoqëria ime e shkollës kanë fëmijën e tyre me sëmundje të rëndë dhe familjarët i kanë hapur një llogari për ndihmë, sepse trajtimi i sëmudjes së saj është shumë i shtrenjtë. Shoqja ime dhe bashkëshorti i saj kanë qenë muslimanë jo të përkushtuar në Islam (d.m.th. nuk i kryenin ritet islame) dhe pastaj janë kthyer në të krishterë, ku me sa di unë janë goxha të përkushtuar… Ata janë mirë ekonomikisht, por siç dihet kjo sprovë përbën një kosto të rëndë edhe për kë ka një ekonomi të konsiderueshme… unë e shpërndava këtë rast të tyre tek faqja ime në Facebook… Pyetja ime është: “A bën që muslimani të ndihmojë ekonomikisht një jomusliman dhe për më tepër dikë që e ka braktisur fenë islame? Çfarë dispozitash ka në këtë rast?”

Lexoni më tepër

A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA Read More »

SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

Numri i fetvasë: 263 SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

Kategoria: DISPOZITAT E SADAKASË-LËMOSHËS

SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

 Pyetje: SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

A lejohet që muslimani/a t’i japë sadaka (ndihmesë me para dhe ngjashëm) një jomuslimani?

Përgjigjja: SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësor i sadakasë është: “Lëmoshë / bamirësi”, kurse ai juridik është: “Çfarë i jepet nevojtarëve për hatër të Allahut”. Sadakaja është dy llojesh: e detyrueshme (si: zekati i pasurisë, zekati i fitrit, shlyerja e betimit të pambajtur etj.) dhe vullnetare (si: lëmosha / bamirësia e padetyrueshme).

Lexoni më tepër

SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT Read More »

DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

Numri i fetvasë: 163 DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

Kategoria: ZEKATI DHE NDËRTIMI I XHAMIVE

DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

 Pyetje: DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

A bën që Zekati i Pasurisë dhe ai i Fitrit të jepet për ndërtim xhamishë apo mbarëvajtjen e veprimtarive të xhamive dhe shoqatave të ndryshme islame?

 Përgjigjja: DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi bazë, i cili përbën mendimin thuajse konsensual të dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane, si dhe mendimin e shumicës së dijetarëve muslimanë, është se zekati i pasurisë jepet vetëm në tetë (8) kanalet (kategoritë/grupet), prej të cilave është edhe kategoria “në Rrugën e Allahut”, e cila është e veçantë për “përpjekjen e armatosur (xhihadin).

Lexoni më tepër

DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË Read More »

GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

Numri i fetvasë: 162 GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

Kategoria: MERITUESIT E ZEKATIT

GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

 Pyetje: GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

Doja të pyesja për dhënien e zekatit të pasurisë, se kujt i jepet ky zekat?

 Përgjigjja: GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësore i fjalës “zekat” është: pastrim, shtim (zhvillim) dhe bereqet (mbarësi a begati), si dhe: mirësi, ajkë e diçkaje dhe çfarë nxirret nga pronari i saj për ta pastruar këtë të fundit me të.

Ndërsa kuptimi terminologjik i zekatit të pasurisë është: “pjesë e caktuar e një kapitali të caktuar, që i jepet një kategorie të caktuar, në një kohë të caktuar”.

Lexoni më tepër

GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT Read More »

LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

Numri i fetvasë: 44 LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

Kategoria: DISPOZITAT E SADAKASË-LËMOSHËS

LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

 Pyetje: LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

A bën që t’u japim sadaka (lëmoshë) lypësve, të cilët nuk e dimë se për çfarë do t’i përdorin paratë që u japim?

 Përgjigjja: LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk është e denjë për muslimanin të tregohet koprrac dhe ta kthejë lypësin mbrapsht, e njeh apo s’e njeh atë, në rrugë apo gjetiu.

Bazuar në burimet sheriatike (ligjore islame) të kapitullit të lëmoshës dhe dispozitave të saj, dijetarët muslimanë theksojnë se4:

Lexoni më tepër

LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR Read More »

↓
Scroll to Top