GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

Numri i fetvasë: 162 GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

Kategoria: MERITUESIT E ZEKATIT

GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

 Pyetje: GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

Doja të pyesja për dhënien e zekatit të pasurisë, se kujt i jepet ky zekat?

 Përgjigjja: GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësore i fjalës “zekat” është: pastrim, shtim (zhvillim) dhe bereqet (mbarësi a begati), si dhe: mirësi, ajkë e diçkaje dhe çfarë nxirret nga pronari i saj për ta pastruar këtë të fundit me të.

Ndërsa kuptimi terminologjik i zekatit të pasurisë është: “pjesë e caktuar e një kapitali të caktuar, që i jepet një kategorie të caktuar, në një kohë të caktuar”.

Lexoni më tepër

GRUPET-KATEGORITË MERITUESE TË ZEKATIT Read More »