DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

Numri i fetvasë: 163 DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

Kategoria: ZEKATI DHE NDËRTIMI I XHAMIVE

DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

 Pyetje: DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

A bën që Zekati i Pasurisë dhe ai i Fitrit të jepet për ndërtim xhamishë apo mbarëvajtjen e veprimtarive të xhamive dhe shoqatave të ndryshme islame?

 Përgjigjja: DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi bazë, i cili përbën mendimin thuajse konsensual të dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane, si dhe mendimin e shumicës së dijetarëve muslimanë, është se zekati i pasurisë jepet vetëm në tetë (8) kanalet (kategoritë/grupet), prej të cilave është edhe kategoria “në Rrugën e Allahut”, e cila është e veçantë për “përpjekjen e armatosur (xhihadin).

Lexoni më tepër

DHËNIA E ZEKATIT NË INTERES TË XHAMISË Read More »