JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITAT E SADAKASË-LËMOSHËS

SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Numri i fetvasë: 344 SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Kategoria: VEPRAT E MIRA DHURUAR TË VDEKURVE

SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

 Pyetje: SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Xhaxhai im do që të çelë një bunar (pus) uji në Afrikë, në emër të nënës, e cila ka dy muaj që ka ndërruar jetë. A është kjo sadaka e bërë për familjarin e vdekur prej më të mirave dhe a bën që familjari ta bëj atë direkt në emër të të vdekurit apo ta bën atë në emër të vet dhe pastaj e bën nijetin (qëllimin) që ta japë si sadaka (lëmoshë) për të vdekurin; si është më mirë?

 Përgjigjja: SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA Read More »

SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Numri i fetvasë: 282 SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Kategoria: VLERAT E SADAKASË-LËMOSHËS

 SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

 Pyetje: SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Cili është përkufizimi gjuhësor dhe ai terminologjik (juridik) i sadakasë (lëmoshës) dhe cilat janë disa nga vlerat kryesore të saj?

 Përgjigjja: SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe llojet e sadakasë (lëmoshës)1

a. Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i sadakasë

Kuptimi gjuhësor i sadakasë është: “Lëmoshë / bamirësi”,- kurse kuptimi terminologjike (juridik) i sadakasë është: “Çfarë i jepet nevojtarëve për hatër (kënaqësi) të Allahut”.

Lexoni më tepër

SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA Read More »

A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA

Numri i fetvasë: 264 A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA

Kategoria: DISPOZITAT E SADAKASË-LËMOSHËS

A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA

 Pyetje: A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA

Ish-shoqëria ime e shkollës kanë fëmijën e tyre me sëmundje të rëndë dhe familjarët i kanë hapur një llogari për ndihmë, sepse trajtimi i sëmudjes së saj është shumë i shtrenjtë. Shoqja ime dhe bashkëshorti i saj kanë qenë muslimanë jo të përkushtuar në Islam (d.m.th. nuk i kryenin ritet islame) dhe pastaj janë kthyer në të krishterë, ku me sa di unë janë goxha të përkushtuar… Ata janë mirë ekonomikisht, por siç dihet kjo sprovë përbën një kosto të rëndë edhe për kë ka një ekonomi të konsiderueshme… unë e shpërndava këtë rast të tyre tek faqja ime në Facebook… Pyetja ime është: “A bën që muslimani të ndihmojë ekonomikisht një jomusliman dhe për më tepër dikë që e ka braktisur fenë islame? Çfarë dispozitash ka në këtë rast?”

Lexoni më tepër

A I JEPET RENEGATIT-FELËSHUESIT SADAKA Read More »

SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

Numri i fetvasë: 263 SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

Kategoria: DISPOZITAT E SADAKASË-LËMOSHËS

SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

 Pyetje: SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

A lejohet që muslimani/a t’i japë sadaka (ndihmesë me para dhe ngjashëm) një jomuslimani?

Përgjigjja: SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësor i sadakasë është: “Lëmoshë / bamirësi”, kurse ai juridik është: “Çfarë i jepet nevojtarëve për hatër të Allahut”. Sadakaja është dy llojesh: e detyrueshme (si: zekati i pasurisë, zekati i fitrit, shlyerja e betimit të pambajtur etj.) dhe vullnetare (si: lëmosha / bamirësia e padetyrueshme).

Lexoni më tepër

SADAKAJA-DHËNIA E SAJ JOMUSLIMANIT Read More »

LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

Numri i fetvasë: 44 LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

Kategoria: DISPOZITAT E SADAKASË-LËMOSHËS

LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

 Pyetje: LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

A bën që t’u japim sadaka (lëmoshë) lypësve, të cilët nuk e dimë se për çfarë do t’i përdorin paratë që u japim?

 Përgjigjja: LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk është e denjë për muslimanin të tregohet koprrac dhe ta kthejë lypësin mbrapsht, e njeh apo s’e njeh atë, në rrugë apo gjetiu.

Bazuar në burimet sheriatike (ligjore islame) të kapitullit të lëmoshës dhe dispozitave të saj, dijetarët muslimanë theksojnë se4:

Lexoni më tepër

LËMOSHA QË I JEPET LYPËSIT TË PANJOHUR Read More »

↓
Scroll to Top