SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Numri i fetvasë: 282 SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Kategoria: VLERAT E SADAKASË-LËMOSHËS

 SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

 Pyetje: SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Cili është përkufizimi gjuhësor dhe ai terminologjik (juridik) i sadakasë (lëmoshës) dhe cilat janë disa nga vlerat kryesore të saj?

 Përgjigjja: SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe llojet e sadakasë (lëmoshës)1

a. Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i sadakasë

Kuptimi gjuhësor i sadakasë është: “Lëmoshë / bamirësi”,- kurse kuptimi terminologjike (juridik) i sadakasë është: “Çfarë i jepet nevojtarëve për hatër (kënaqësi) të Allahut”.

Lexoni më tepër

SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA Read More »