JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ETIKA E AGJËRIMIT

PASI HA IFTAR KUPTON SE KA PERËNDUAR

Numri i fetvasë: 416 PASI HA IFTAR KUPTON SE KA PERËNDUAR

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

PASI HA IFTAR KUPTON SE KA PERËNDUAR

 Pyetje: TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Më ndodhi sot – jo me qëllim – që teksa Iftari ishte në orën 20:00, për shkak të ndryshimit të orës, gabimisht e kam çel iftarin nje orë para, domethënë në orën 19:00. Jam shumë e shqetësuar për këtë. Çfarë më rekomandoni? Pasi e kam çel iftarin e kam  parë se është ende herët, ende dritë, mirëpo pata filluar me ngrënien! A kam rënë në gjynah? Në fakt është hera e parë që më ndodh diçka e tillë.

 Përgjigjja: TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

PASI HA IFTAR KUPTON SE KA PERËNDUAR Read More »

SI TA KONTROLLOJMË ETJEN NË AGJËRIM

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

SI TA KONTROLLOJMË ETJEN NË AGJËRIM

 Pyetje: SI TA KONTROLLOJMË ETJEN NË AGJËRIM

A ka ndonjë mënyrë që rekomandohet nga ekspertët dietologë për mbajtjen nën kontroll të etjes gjatë agjërimit?

 Përgjigjja: SI TA KONTROLLOJMË ETJEN NË AGJËRIM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Disa ekspertë dietolog, rreth faktit sesi mund të mbahet nën kontroll etja gjatë agjërimit të Ramazanit dhe më gjerë, përmendin sa vijon:

Së pari: Në syfyr nuk duhet të pini sasi të shumtë uji njëherësh, sepse veshka e harxhon (e nxjerr) atë shpejtë (nga trupi), por preferohet që pirjen e ujit ta shpërndani mes iftarit dhe syfyrit në normën (masën) një gotë uji (200 ml) për çdo një orë.

Lexoni më tepër

SI TA KONTROLLOJMË ETJEN NË AGJËRIM Read More »

ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 137 ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

 ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

 Pyetje: ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

Çfarë kuptimi ka fjala “ramazan” me të cilën emërtohet muaji i Ramazanit dhe a mund të na përmendni disa nga mirësitë (vlerat) e muajit të Ramazanit, të referuara në burimet e tyre autentike hyjnore të transmetimit?

 Përgjigjja: ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi i fjalës “Ramazan”

Fjala “Ramazan / Ramadan” vjen prej fjalës arabe “RAMAĎUN / shkrumbim” i brendisë së agjëruesit, kur brendia e tij nxehet prej etjes së madhe që përjeton dhe vjen prej fjalës arabe “RAMĎAA / vapë e madhe”.1

Lexoni më tepër

ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT Read More »

SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Numri i fetvasë: 136 SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

 Pyetje: SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

A lejohet që gjatë ditëve të agjërimit të muajit të Ramazanit të gatuaj a shërbejë për të ngrënë dhe pirë?

 Përgjigjja: SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Lejohet të shërbehet ushqim për ata që nuk agjërojnë me arsye1

Lejohet t’u përgatitet a shërbehet ushqim (për të ngrënë dhe pirë) personave që kanë arsye sheriatike (ligjore islame) për të mos agjëruar, apo kur ky ushqim do të shitet jashtë kohës së agjërimit, apo kur dihet se ushqimi në fjalë nuk do të përdoret gjatë agjërimit. Kurse nëse çështja është e pështjelluar ose kur mendimi më parësor është se ushqimi apo pija që shërbehet do të përdoret në mënyrë të palejuar, me siguri që në këtë rast më parësore është që ushqimi të mos shërbehet.

Lexoni më tepër

SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN Read More »

BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

Numri i fetvasë: 134 BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

Kategoria: SAKTËSIA E AGJËRIMIT-KUSHTET

BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

 Pyetje: BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

Çfarë qëndrimi duhet të mbajmë lidhur me bërjen e imsakut sipas ezanit të sabahut (hyrjes së agimit), kur dihet se kohët e bërjes së ezanit janë të ndryshme nga njëra xhami në tjetrën?

 Përgjigjja: BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nëse dikush nga ju dëgjon ezanin dhe ka në dorë enën (e ushqimit), të mos e heqë atë derisa të hajë atë që do të hajë prej saj1.

Lexoni më tepër

BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT Read More »

TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Numri i fetvasë: 122 TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

 Pyetje: TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Një person ka vendosur të agjërojë dhe pasi ka pirë ujë ka hetuar agimin e ditës së re. Çfarë të bëjë me agjërimin e tij, ta vazhdojë apo jo atë?

 Përgjigjja: TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sqarimi i pyetjes në fjalë vjen në përputhje me rastet përkatëse në vijim1:

Rasti i parë: Nëse personi e ka pasur të qartë (e ka ditur me siguri), se dita ka zbardhur dhe ai gjatë ose pas kësaj ka pirë ujë, ngrënë apo kryer ndonjë prej prishësve të tjerë të agjërimit; për këtë rast mendimi parësor (që përbën mendimin e shumicës thuajse konsensuale të juristëve muslimanë2) është se agjërim i këtij personi është prishur.

Lexoni më tepër

TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR Read More »

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Numri i fetvasë: 121 BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

 Pyetje: BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Çfarë qëndrimi duhet të mbajmë lidhur me përdorimin e kalendarëve (imsakijeve) të ndryshme që qarkullojnë në Ramazan?

 Përgjigjja: BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kriteri/Parimi është hyrja e kohës së agimit të vërtetë dhe jo hyrja e kohës së imsakijes.

Së dyti: Në varësi të të dhënave të kalendarëve, ajo që thuhet lidhur me bazimin në kalendar është si vijon1:

a. Si rregull i përgjithshëm, nëse muslimani nuk ka mundësi ta dallojë vetë hyrjen e kohës përmes shenjave sheriatike, ai duhet të bazohet tek kalendari korrekt (i saktë), korrektësia e të cilit duhet të plotësojë dy kushtet në vijim: (së pari) të dhënat kalendarike të mos jenë në kundërshtim me shenjat sheriatike (ligjore islame) dhe (së dyti) të jetë vërtetuar saktësia e këtyre të dhënave nga dijetarët muslimanë të besueshëm të vendit përkatës.

Lexoni më tepër

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE Read More »

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Numri i fetvasë: 120 A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

 Pyetje: A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

A na lejohet të hamë dhe pimë deri në kohën e ezanit të sabahut (agimit të vërtetë), apo është e detyrueshme që të bëjmë imsak (ndalohemi nga prishësit e agjërimit) në kohën e imsakut, e cila në disa kalendarë të Ramazanit është e caktuar 15-20 minuta përpara ezanit të sabahut?

 Përgjigjja: A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: Kriteri/Parimi i imsakut është hyrja e agimit të vërtetë

Lexoni më tepër

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT Read More »

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Numri i fetvasë: 119 DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

 Pyetje: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Cilat janë shenjat ligjore përmes të cilave personi mund ta dallojë vetë agimin e vërtetë me sy të lirë?

 Përgjigjja: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Një fakt që duhet theksuar është ai se shanset për ta hetuar saktë agimin e vërtetë (mbi kreshtat e maleve), ose atë të rremë (në qiell), janë të mundura vetëm në kushte natyrale, pra në mosprani të dritave (ndriçimeve elektrike) artificiale, të cilat influencojnë negativisht në hetimin e saktë të agimit.

Lexoni më tepër

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË Read More »

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Numri i fetvasë: 118 SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

 Pyetje: SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Cila është dispozita për një person që ha syfyr duke mos qenë i sigurt a ka hyrë apo jo koha e agimit?

 Përgjigjja: SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje dy rastet kryesore dhe dispozitat e tyre përkatëse janë si vijon1:

Së pari: Nëse mbetet i dyshimtë fakti nëse ka hyrë apo jo koha e agimit (sabahut) kur personi ka qenë duke ngrënë syfyr (apo bërë ndonjë nga prishësit e agjërimit)

Lexoni më tepër

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR Read More »

↓
Scroll to Top