JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Numri i fetvasë: 149 MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

 Pyetje: MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Nëse dikush nuk ka mundësi të pres namazin e jacisë (ngaqë është i lodhur), a bën që të flejë gjumë dhe të ngrihet ta falë jacinë mbas orës 01:00?

 Përgjigjja: MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pyetja e parashtruar ka të bëjë me fundin e hapësirës kohore të namazit të jacisë, gjë në lidhje me të cilën thuhet sa vijon:

Së pari: Koha e përzgjedhur për faljen e namazit të jacisë

Lexoni më tepër

MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË Read More »

FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Numri i fetvasë: 148 FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

 Pyetje: FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Kur hyn saktësisht koha e namazit të jacisë dhe si mund të hetohet kjo kohë me sy të lirë duke parë shenjat përkatëse në natyrë?

 Përgjigjja: FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Si parim, duhet ditur se Allahu i Madhëruar ka ligjëruar për çdo namaz një kohë të caktuar dhe nuk lejohet kurrsesi falja e namazit para ose pas kësaj kohe të caktuar; kurse më konkretisht, në lidhje me kohën e fillimit të namazit të jacisë thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË Read More »

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Numri i fetvasë: 119 DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

 Pyetje: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Cilat janë shenjat ligjore përmes të cilave personi mund ta dallojë vetë agimin e vërtetë me sy të lirë?

 Përgjigjja: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Një fakt që duhet theksuar është ai se shanset për ta hetuar saktë agimin e vërtetë (mbi kreshtat e maleve), ose atë të rremë (në qiell), janë të mundura vetëm në kushte natyrale, pra në mosprani të dritave (ndriçimeve elektrike) artificiale, të cilat influencojnë negativisht në hetimin e saktë të agimit.

Lexoni më tepër

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË Read More »

↓
Scroll to Top