JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

Numri i fetvasë: 376 SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

Kategoria: FALJA E NAMAZIT PAS KOHËS SË TIJ-KAZA

1 288 shfletues/klikues SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI


 Pyetje: SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI


Doja një informacion të gjerë nëse është e mundur, rreth namazeve, kur ato dalin kaza, p.sh. cila është radhitja e faljes së tyre; kur për shembull ke falur sabahun dhe namazet e tjera nuk i  ke falur (ngaqë ke qenë në spital i helmuar apo sëmurë).


 Përgjigjja: SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

SHLYERJA E NAMAZIT TË DETYRUESHËM

Allahu e di më mirë. SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

  1. Shih: islamweb dhe islamweb.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top