JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

HYRJE NË AKIDEN-KREDON ISLAME

Numri i fetvasë: 377 HYRJE NË AKIDEN-KREDON ISLAME

Kategoria: HYRJE NË AKIDEN ISLAME

1 368 shfletues/klikues HYRJE NË AKIDEN-KREDON ISLAME


 Pyetje: HYRJE NË AKIDEN-KREDON ISLAME


Kemi dëgjuar shpesh në mesin e muslimanëve që të diskutohet fjala “Akide” dhe donim të dinim se cili është kuptimi i përgjithshëm i kësaj fjale?


 Përgjigjja: HYRJE NË AKIDEN-KREDON ISLAME


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Allahu e di më mirë. HYRJE NË AKIDEN-KREDON ISLAME

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ HYRJE NË AKIDEN-KREDON ISLAME

HYRJE NË AKIDEN-KREDON ISLAME

  1. Shih: Dr. Sulejman Umar El-Eshker, El-Akideh Fi Laah, f. 11-12, dorar, dorar, dorar dhe dorar.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top