JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

NJOHURI BAZË MBI RAMAZANIN

Nisur nga vlera madhështore e agjërimit na del si detyrë të mësojmë dhe t’u mësojmë të tjerëve dispozitat ligjore islame që kanë të bëjnë me këtë muaj të begatë, ashtu që muslimani t’i mësojë detyrimet që ka kundrejt këtij muaji dhe t’i kryej ato, t’i mësojë gjërat e ndaluar gjatë këtij muaji në mënyrë që t’i shmang ato, si dhe t’i mësojë gjërat e lejueshme që të mos ngushtohet më kot.

(Për të hapur linket/lidhjet e mëposhtme, klikoni mbi linkun e dëshiruar!)


70 ÇËSHTJE NË LIDHJE ME AGJËRIMIN 


ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT Lexoni më tepër


AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN Lexoni më tepër


LËNIA PA ARSYE E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Lexoni më tepër


KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO Lexoni më tepër


KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN Lexoni më tepër


SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Lexoni më tepër


GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN Lexoni më tepër


CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS Lexoni më tepër


SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA Lexoni më tepër


LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT Lexoni më tepër


AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT Lexoni më tepër


Vijon…

↓
Scroll to Top