JETA E VËRTETË

DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

Numri i fetvasë: 374 DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

Kategoria: KARAKTERISTIKAT E PROFETIT

1 328 shfletues/klikues DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET


 Pyetje: DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET


Jam një muslimane shumë e mahnitur me personin e Profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!). A më lejohet që ta dashuroj atë dhe të dëshiroj edhe të lutem të jem bashkëshortja e tij në Xhenet?


 Përgjigjja: DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

KUSHTET E PRANIMIT TË LUTJES

Allahu e di më mirë. DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top