JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 373 PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Kategoria: KURIMI I MAGJISË

3 923 shfletues/klikues PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË


 Pyetje: PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË


Si duhet të veprojmë kur gjejmë një magji? A mund ta prishim vetë atë apo duhet t’ia dorëzojmë patjetër një personi kompetent?


 Përgjigjja: PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Së pari: Prishja e magjisë 1 / 5; hyrje, ajetet kryesore për prishjen e magjisë, si të veprojmë me magjinë.

Prishja e magjisë – pjesa 1; hyrje, ajetet kryesore për prishjen e magjisë, si vepron personi nëse i bie në dorë një magji, si ta prishim vetë një magji…

Së dyti: Prishja e magjisë 2 / 5; llojet e magjisë, prishja e tyre praktike dhe rrugët kryesore të prishjes.

Prishja e magjisë – pjesa 2; llojet e magjisë dhe prishja e tyre varësisht secilit lloj, si bëhet praktikisht prishja e magjisë, rrugët kryesore të prishjes së magjisë…

Së treti: Prishja e magjisë 3 / 5; hapat e prishjes së magjisë e leximi i Kuranit mbi ujin ku vendoset magjia.

Prishja e magjisë – pjesa 3; hapat e prishjes së magjisë shoqëruar me rast konkret, leximi i Kuranit mbi ujë ku vendoset magjia dhe përvijimi konkret në prishjen e magjisë…

Së katërti: Prishja e magjisë 4 / 5; leximi i Kuranit mbi ujin ku do vendoset magjia që do prishet.

Prishja e magjisë – pjesa 4; leximi i Kuranit mbi ujin ku do vendoset magjia që do prishet (leximi në versionin e shkurtër dhe atë të gjatë)….

Së pesti: Prishja e magjisë 5 / 5; vendosja e magjisë në ujin me Kuran dhe hapat e fundit të prishjes së saj.

Prishja e magjisë – pjesa 5 / 5; vendosja e magjisë në ujin e kënduar me Kuran dhe hapat përfundimtare të prishjes së saj…

Allahu e di më mirë. PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

  1. Shih: islamweb dhe alroqya.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top