JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KURIMI I MAGJISË

PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 373 PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Kategoria: KURIMI I MAGJISË

PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

 Pyetje: PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Si duhet të veprojmë kur gjejmë një magji? A mund ta prishim vetë atë apo duhet t’ia dorëzojmë patjetër një personi kompetent?

 Përgjigjja: PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Së pari: Prishja e magjisë 1 / 5; hyrje, ajetet kryesore për prishjen e magjisë, si të veprojmë me magjinë.

Prishja e magjisë – pjesa 1; hyrje, ajetet kryesore për prishjen e magjisë, si vepron personi nëse i bie në dorë një magji, si ta prishim vetë një magji…

Lexoni më tepër

PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË Read More »

RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

Numri i fetvasë: 188 RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

Kategoria: KURIMI I MAGJISË

RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

 Pyetje: RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

A është e domosdoshme që rukja (kurimi me Kuran dhe Lutje Profetike) të bëhet vetëm tek hoxhallarët ose personat e veçantë, apo çdo musliman/e që di të lexojë Kuran dhe të bëjë Lutje Profetike, ka të drejtë t’i këndojë rukje personave të prekur nga magjia a xhindet? A mund të na tregoni formën e shërimit nga magjia?

 Përgjigjja: RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rruga e shërimit nga magjia është e mundur – Falënderuar qoftë Allahu! Faktikisht Allahu i Madhëruar, për çdo sëmundje të zbritur, ka zbritur edhe shërimin, fakt ky që është pohuar nga Profeti (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!)1.

Lexoni më tepër

RUKJA-KURIMI ISLAM NGA MAGJIA Read More »

NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Numri i fetvasë: 13 NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Kategoria:  FEJESA-PREMTIMI PËR MARTESË

NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Pyetje: NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Kam shumë kërkesa për fejesë, por asnjëra nuk realizohet, kam frikë mos më kanë bërë ndonjë gjë. Çfarë të bëj?

Përgjigjja: NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në fakt problematika në fjalë është një problematikë që më së shumti ka shkaqet e saj shoqërore por ka raste kur ajo është edhe për shkak të magjisë.

Gjithsesi besimtari i përkushtuar ndaj Allahut të Lartësuar, i beson pa asnjë mëdyshje premtimit hyjnor:

Lexoni më tepër

NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA Read More »

↓
Scroll to Top