JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Numri i fetvasë: 9 DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Kategoria:  ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

3 653 shfletues/klikues DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE


 Pyetje: DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE


Kam dëshire të filloj të falem. Dua të di se a ka ndonjë dua (lutje) të veçantë për fillestarët?


 Përgjigjja: DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Ju siguroj që vendimi juaj për t’u falur, është vendimi më i rëndësishëm dhe më i çmuar i jetës suaj.Lexoni më tepër

Çdo fillim, që të jetë sa më i mirë dhe sa më i qëndrueshëm, kërkon të njohësh nga njëra anë disfatat a humbjet që të presin në rastin e mosarritjes së destinacionit apo finishit të kërkuar dhe nga ana tjetër trofetë a përfitimet që të presin në rastin e arritjes në destinacion. Prandaj duhet që të njiheni sa më shumë me disfatat që e presin mosfalësin e namazit dhe trofetë  që e presin falësin e tij.

Ndërkaq duhet të filloni menjëherë faljen e namazit, qoftë edhe duke mbajtur fillimisht përpara një fletë udhërrëfyese mbi namazin (shih: LEXIMI LATINISHT I FJALËVE TË NAMAZIT).

Kurse udhëzimin e pastrimit dhe faljes mund ti merrni në dy linqet Pastërtia e muslimanit dhe Namazi i Muslimanit (Si të falem), duke pasur parasysh rekomandimet e linkut “LEXIMI LATINISHT I FJALËVE TË NAMAZIT.

Do t’ju sugjeroja që t’i luteni Allahut me duanë (lutjen) kuranore:

O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!”1;

si dhe t’i luteni Allahut me duanë (lutjen) profetike:

“O Kthyesi i zemrave, përforcoje zemrën time në Fenë Tënde!”2.

Allahu e di më mirë. DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

  1. Ibrahim: 40.
  2. Sunenu Et-Tirmidhi 2140, 3522; Albani thotë se hadithi është sahih/i vërtetë.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top