JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

MIRËSIA E DHJETËSHES SË PARË TË DHUL HIXH-XHES

DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2022

Numri i fetvasë: 405 DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2022

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2022

 Pyetje: DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2022

A mund të na tregoni se cilat janë agjërimet kryesore vullnetare që mund të bëjë muslimani gjatë vitit 2022?

 Përgjigjja: DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2022

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Datat e agjërimeve vullnetare për vitin 2022 (me mundësi gabimi prej një dite) janë si vijon:

Së pari: Data fikse ditore në të cilat bëhet agjërim vullnetar

a. Agjërimi i Profetit Daud (Paqja qoftë mbi të!), që agjëronte një ditë po dhe një ditë jo (qoftë edhe për një periudhë kohore të shkurtër, por më e mira është që ky agjërim të bëhet në vazhdimësi sa të jetë e mundur);

Lexoni më tepër

DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2022 Read More »

DATA AGJËRIMI VULLNETAR VITI 1443 HIXHRI

Numri i fetvasë: 403 DATA AGJËRIMI VULLNETAR VITI 1443 HIXHRI

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 DATA AGJËRIMI VULLNETAR VITI 1443 HIXHRI

 Pyetje: DATA AGJËRIMI VULLNETAR VITI 1443 HIXHRI

A mund të na tregoni se cilat janë agjërimet kryesore vullnetare që mund të bëjë muslimani gjatë vitit hixhri 1443?

 Përgjigjja: DATA AGJËRIMI VULLNETAR VITI 1443 HIXHRI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Datat e agjërimeve vullnetare për vitin 1443 hixhri / 9 gusht 2021 – 29  korrik 2022 (me mundësi gabimi prej një dite) janë si vijon:

Së pari: Data fikse ditore në të cilat bëhet agjërim vullnetar

a. Agjërimi i Profetit Daud (Paqja qoftë mbi të!), që agjëronte një ditë po dhe një ditë jo (qoftë edhe për një periudhë kohore të shkurtër, por më e mira është që ky agjërim të bëhet në vazhdimësi sa të jetë e mundur);

Lexoni më tepër

DATA AGJËRIMI VULLNETAR VITI 1443 HIXHRI Read More »

DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2021

Numri i fetvasë: 319 DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2021

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2021

 Pyetje: DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2021

A mund të na tregoni se cilat janë agjërimet kryesore vullnetare që mund të bëjë muslimani gjatë vitit 2021?

 Përgjigjja: DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2021

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Datat e agjërimeve vullnetare për vitin 2021 (me mundësi gabimi prej një dite) janë si vijon:

Së pari: Data fikse ditore në të cilat bëhet agjërim vullnetar

a. Agjërimi i Profetit Daud (Paqja qoftë mbi të!), që agjëronte një ditë po dhe një ditë jo (qoftë edhe për një periudhë kohore të shkurtër, por më e mira është që ky agjërim të bëhet në vazhdimësi sa të jetë e mundur);

Lexoni më tepër

DATA AGJËRIMI VULLNETAR TË VITIT 2021 Read More »

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Numri i fetvasë: 267 DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kategoria: DITËT E TESHRIKUT 11-13 DHUL HIXHE

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

 Pyetje: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kam hasur në shumë literatura islame termin Ditët e Teshrikut (EJ-JEEMU ET-TESHRIIǨ). A mund të na flisni rreth këtyre ditëve, se cili është kuptimi, koha dhe vlera e tyre, si dhe cila është dispozita e agjërimit të tyre?

 Përgjigjja: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi, koha dhe vlera e Ditëve të Teshrikut1

Çështja e parë: Domethënia e Ditëve të Teshrikut

Lexoni më tepër

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT Read More »

VEPRA TË MIRA NË 1-10 DHUL HIXHE

Numri i fetvasë: 210 VEPRA TË MIRA NË 1-10 DHUL HIXHE

Kategoria: MIRËSIA E DHJETËSHES SË PARË TË DHUL HIXH-XHES

VEPRA TË MIRA NË 1-10 DHUL HIXHE

 Pyetje: VEPRA TË MIRA NË 1-10 DHUL HIXHE

A mund të na tregoni se cilat janë veprat e mira që bëhen në Dhjetëditëshin e parë të Dhul Hixhes dhe se cilat janë më kryesoret prej tyre?

 Përgjigjja: VEPRA TË MIRA NË 1-10 DHUL HIXHE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Ditët nga 1-10 Dhul Hixhe, kanë marrë dëshminë hyjnore se janë ditët më të mira të dynjasë dhe vepra e mirë në to është më e dashura, më e dëlira, më e shpërblyeshmja dhe më e vlerësuara tek Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër

VEPRA TË MIRA NË 1-10 DHUL HIXHE Read More »

AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

Numri i fetvasë: 209 AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

Kategoria: MIRËSIA E DHJETËSHES SË PARË TË DHUL HIXH-XHES

AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

 Pyetje: AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

A është apo jo i pëlqyeshëm agjërimi i dhjetëditëshit të parë të Dhul Hixhes?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me agjërimin e këtyre dhjetë ditëve, synohet agjërimi i nëntë ditëve të para të tyre1; më konkretisht lidhur me agjërimin e këtyre ditëve thuhet sa vijon2:

Së pari: Është shumë e pëlqyeshme që këto ditë të agjërohen dhe pëlqyeshmërinë e agjërimit të këtyre ditëve dijetarët e kanë bazuar në sa vijon:

Lexoni më tepër

AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES Read More »

10 DITËT E PARA TË DHUL HIXHES-VLERA

Numri i fetvasë: 207 10 DITËT E PARA TË DHUL HIXHES-VLERA

Kategoria: MIRËSIA E DHJETËSHES SË PARË TË DHUL HIXH-XHES

10 DITËT E PARA TË DHUL HIXHES-VLERA

 Pyetje: 10 DITËT E PARA TË DHUL HIXHES-VLERA

Kemi dëgjuar se veprat e mira që bëhen në dhjetëditëshin e parë të muajit Dhul Hixhe kanë një vlerë shumë të madhe, madje edhe më të madhe se veprat e mira që kryen në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit. A mund të na përmendi konkretisht, mbështetur me argumentat përkatëse, realitetin e vlerës apo mirësisë së veprës së mirë që bëhet gjatë këtyre ditëve?

 Përgjigjja: 10 DITËT E PARA TË DHUL HIXHES-VLERA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

10 DITËT E PARA TË DHUL HIXHES-VLERA Read More »

↓
Scroll to Top