JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

TRADITAT E NATYRSHMËRISË-FITRAS

ETIKA E THONJVE-THONJTË DHE MAGJIA

Numri i fetvasë: 320 ETIKA E THONJVE-THONJTË DHE MAGJIA

Kategoria: TRADITAT E NATYRSHMËRISË-FITRAS

 ETIKA E THONJVE-THONJTË DHE MAGJIA

 Pyetje: ETIKA E THONJVE-THONJTË DHE MAGJIA

Zakonisht ne i presim thonjtë në banjo ose në koshin e mbeturinave dhe i hedhim në këtë të fundit; a është në rregull kjo dhe çfarë duhet të kemi tjetër parasysh në lidhje me prerjen e thonjve? Po kështu, a duket në rregull që një person i familjes të vijë për vizitë tek dikush dhe t’i pres thonjtë para balkonit ose oborrit të shtëpisë së tij?

 Përgjigjja: ETIKA E THONJVE-THONJTË DHE MAGJIA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

ETIKA E THONJVE-THONJTË DHE MAGJIA Read More »

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 92 MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

 Pyetje: MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

A e prish agjërimin përdorimi i misvakut me qëllim që të mënjanohet tharja e gojës ose se të pëlqen lëngu i tij? Cila është dispozita e përdorimit të furçës dhe pastës së dhëmbëve gjatë agjërimit?

 Përgjigjja: MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se përdorimi i misvakut jashtë agjërimit është i pëlqyeshëm. Kurse në lidhje me lejimin e përdorimit të misvakut nga ana e agjëruesit, ata kanë mendime të ndryshme, ku shumica e tyre (përfshirë medh’hebin hanefi) e kanë lejuar një gjë të tillë.1

Lexoni më tepër

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM Read More »

QEPJA NATËN E XHUMA-PREMTE

Numri i fetvasë: 53 QEPJA NATËN E XHUMA-PREMTE

Kategoria: BIDATI-RISITË E PABAZUARA NË FE

QEPJA NATËN E XHUMA-PREMTE

 Pyetje: QEPJA NATËN E XHUMA-PREMTE

Nëna ime thotë që natën e xhuma (premte) nuk duhet të qepësh apo thurësh triko? Si e gjykoni këtë?

 Përgjigjja: QEPJA NATËN E XHUMA-PREMTE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

E vërteta në lidhje me këtë gjë është se nuk ka asnjë ndalesë nga Kurani dhe Profeti Muhamed (Paqja qoftë mbi të!), që ta ndalojë apo quaj për keq qepjen, bërjen e trikove, larjen, krehjen, prerjen e thonjve etj., natën e xhuma apo edhe në çdo natë tjetër të javës. Pra një besëtytni e tillë nuk ka asnjë bazë në fenë islame, prandaj konsiderohet bidat (shpikje në fe) dhe personi që e beson atë e ka devijuar dhe shtrembëruar fenë e vet dhe është në rrezik të rrëshqasë dhe të devijojë gjithnjë e më shumë.

Lexoni më tepër

QEPJA NATËN E XHUMA-PREMTE Read More »

↓
Scroll to Top