JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Numri i fetvasë: 358 GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Kategoria: ETIKA E GJUMIT-ECJES-ULJES-SHTRIRJES

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

 Pyetje: GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Më ndodhi një ditë që më kapi një gjumë i thellë nga mëngjesi dhe nuk u përmenda vetëm se kur më zgjuan shokët në perëndimin e diellit. Çfarë duhet pasur parasysh për raste të tilla?

 Përgjigjja: GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me mbetjen në gjumë të thellë thuhet sa vijon1:

Së pari: Gjumi i tepërt konsiderohet i papëlqyeshëm (mekruh2)

Juristët muslimanë e konsiderojnë të papëlqyeshëm (mekruh) gjumin e tepërt, pasi prej tij njeriu humbet kryerjen e sa e sa veprave të mira (adhurimeve) që mund të bëhen gjatë ditës dhe sigurisht që kjo papëlqyeshmëri vlen nëse ky gjumë i tepërt nuk shpie në çuarjen dëm të ndonjë detyrimi fetar (si namazi p.sh.) apo në rënie në ndonjë haram (vepër të paligjshme).

Lexoni më tepër

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA Read More »

AGJËRIMI I KUJT FLE GJATË GJITHË DITËS

Numri i fetvasë: 357 AGJËRIMI I KUJT FLE GJATË GJITHË DITËS

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

 AGJËRIMI I KUJT FLE GJATË GJITHË DITËS

 Pyetje: AGJËRIMI I KUJT FLE GJATË GJITHË DITËS

Sot, në një prej ditëve të agjërimit tim të Ramazanit, jam zgjuar në ora 13:40, rreth 10 minuta pas hyrjes së kohës së namazit të drekës. A më pranohet kjo ditë e agjërimit apo jo?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I KUJT FLE GJATË GJITHË DITËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nëse agjëruesi, në natën e mëparshme (në ditën paraprake, nga koha e akshamit, deri në ditën e ardhshme para agimit), e ka pasur nijetin (qëllimin) që të agjërojë, në këtë rast agjërimi i tij është në rregull edhe nëse ai ka qenë në gjumë nga koha e hyrjes së agjërimit dhe deri në drekë (siç vjen në pyetje).

Lexoni më tepër

AGJËRIMI I KUJT FLE GJATË GJITHË DITËS Read More »

KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Numri i fetvasë: 354 KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

 KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

 Pyetje: KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

A e prish agjërimin pirja apo kapërdirja e ujit pa dashje nga agjëruesi p.sh. gjatë gargarës apo ujëthithjes me hundë kur merret abdes, ose kur lahet trupi, dhëmbët apo ngjashëm?

 Përgjigjja: KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Gargara (shpërlarja e gojës) që bëhet për arsye të abdesit ose jo, nuk ndikon në vlefshmërinë e agjërimit, përderisa uji nuk hyn në gurmaz apo bark.

Lexoni më tepër

KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE Read More »

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 353 GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Kategoria: DISPOZITAT E ABDESIT

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

 Pyetje: GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Cila është dispozita e gargaras (madmadas / shpërlarjes së gojës) dhe ujëthithjes me hundë (istinshakut / thithje-shfryrjes së ujit me hundë) gjatë agjërimit?

 Përgjigjja: GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Agjëruesi i nënshtrohet dispozitave të abdesit1 dhe guslit2 dhe mënjanon gargarën me tepri3 (gurgullimin e ujit në tërësinë ose shumicën e gojës deri në skajet e grykës) dhe ujëthithjen hundore me tepri4 (thithjen e ujit në tërësinë ose shumicën e hundës deri në skajin e brendisë së hundës)5.

Lexoni më tepër

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM Read More »

ILAÇET QË I MERR AGJËRUESI NGA ANUSI

Numri i fetvasë: 153 ILAÇET QË I MERR AGJËRUESI NGA ANUSI

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

ILAÇET QË I MERR AGJËRUESI NGA ANUSI

 Pyetje: ILAÇET QË I MERR AGJËRUESI NGA ANUSI

Një agjërues vuan nga një sëmundje e tillë që nganjëherë ka probleme me intestinon dhe për të dalë jashtë përdor një lloj ilaçi që e merr nga anusi për t’u pastruar. A lejohet të përdoret ky ilaç gjatë agjërimit apo jo?

 Përgjigjja: ILAÇET QË I MERR AGJËRUESI NGA ANUSI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me ilaçet që merren nga anusi (fundi i kanalit të jashtëqitjes së madhe), mendimi më parësor është si vijon:

Lexoni më tepër

ILAÇET QË I MERR AGJËRUESI NGA ANUSI Read More »

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 92 MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

 Pyetje: MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

A e prish agjërimin përdorimi i misvakut me qëllim që të mënjanohet tharja e gojës ose se të pëlqen lëngu i tij? Cila është dispozita e përdorimit të furçës dhe pastës së dhëmbëve gjatë agjërimit?

 Përgjigjja: MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se përdorimi i misvakut jashtë agjërimit është i pëlqyeshëm. Kurse në lidhje me lejimin e përdorimit të misvakut nga ana e agjëruesit, ata kanë mendime të ndryshme, ku shumica e tyre (përfshirë medh’hebin hanefi) e kanë lejuar një gjë të tillë.1

Lexoni më tepër

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM Read More »

GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

Numri i fetvasë: 80 GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

 GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

 Pyetje: GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur se cilat janë ato gjëra që nuk e prishin agjërimin?

 Përgjigjja: GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

– Thënë në mënyrë të përmbledhur, gjërat që nuk e prishin agjërimin janë1:

a. Ngrënia dhe pirja nga harresa, ose me mendimin / dyshimin se s‘ka gdhirë apo kur mendimi më i fuqishëm është se dielli ka perënduar2.

b. Vjellja pa dashje, kapërdirja e ujit pa dashje gjatë abdesit dhe kapërdirja e pështymës a gëlbazës përbrenda gojës.

Lexoni më tepër

GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN Read More »

↓
Scroll to Top