JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DYSHIMI-PADITURIA-HARRESA

KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Numri i fetvasë: 354 KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

 KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

 Pyetje: KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

A e prish agjërimin pirja apo kapërdirja e ujit pa dashje nga agjëruesi p.sh. gjatë gargarës apo ujëthithjes me hundë kur merret abdes, ose kur lahet trupi, dhëmbët apo ngjashëm?

 Përgjigjja: KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Gargara (shpërlarja e gojës) që bëhet për arsye të abdesit ose jo, nuk ndikon në vlefshmërinë e agjërimit, përderisa uji nuk hyn në gurmaz apo bark.

Lexoni më tepër

KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE Read More »

S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

Numri i fetvasë: 345 S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

Kategoria: DISPOZITAT E AGJËRIMIT KAZA

S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

 Pyetje: S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

Bashkëshortja ime ka ditë të pashlyera nga Ramazani i mëparshëm, por ajo ka harruar se sa ditë agjërim i kanë mbetur fiks; si duhet të veprojë në këtë rast?

 Përgjigjja: S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Personit që e ka prishur agjërimin në disa prej ditëve të Ramazanit për arsye se ka qenë udhëtar, ose i sëmurë, ose (për gratë ka qenë) me të përmuajshmet apo në lehoni, i del për detyrë që t’i agjërojë ato kaza (t’i shlyej më pas deri para hyrjes së Ramazanit të ardhshëm).

Lexoni më tepër

S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI Read More »

TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Numri i fetvasë: 122 TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

 Pyetje: TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Një person ka vendosur të agjërojë dhe pasi ka pirë ujë ka hetuar agimin e ditës së re. Çfarë të bëjë me agjërimin e tij, ta vazhdojë apo jo atë?

 Përgjigjja: TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sqarimi i pyetjes në fjalë vjen në përputhje me rastet përkatëse në vijim1:

Rasti i parë: Nëse personi e ka pasur të qartë (e ka ditur me siguri), se dita ka zbardhur dhe ai gjatë ose pas kësaj ka pirë ujë, ngrënë apo kryer ndonjë prej prishësve të tjerë të agjërimit; për këtë rast mendimi parësor (që përbën mendimin e shumicës thuajse konsensuale të juristëve muslimanë2) është se agjërim i këtij personi është prishur.

Lexoni më tepër

TEKSA HA SYFYRIN KUPTON SE KA AGUAR Read More »

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Numri i fetvasë: 121 BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

 Pyetje: BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Çfarë qëndrimi duhet të mbajmë lidhur me përdorimin e kalendarëve (imsakijeve) të ndryshme që qarkullojnë në Ramazan?

 Përgjigjja: BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kriteri/Parimi është hyrja e kohës së agimit të vërtetë dhe jo hyrja e kohës së imsakijes.

Së dyti: Në varësi të të dhënave të kalendarëve, ajo që thuhet lidhur me bazimin në kalendar është si vijon1:

a. Si rregull i përgjithshëm, nëse muslimani nuk ka mundësi ta dallojë vetë hyrjen e kohës përmes shenjave sheriatike, ai duhet të bazohet tek kalendari korrekt (i saktë), korrektësia e të cilit duhet të plotësojë dy kushtet në vijim: (së pari) të dhënat kalendarike të mos jenë në kundërshtim me shenjat sheriatike (ligjore islame) dhe (së dyti) të jetë vërtetuar saktësia e këtyre të dhënave nga dijetarët muslimanë të besueshëm të vendit përkatës.

Lexoni më tepër

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE Read More »

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Numri i fetvasë: 120 A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

 Pyetje: A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

A na lejohet të hamë dhe pimë deri në kohën e ezanit të sabahut (agimit të vërtetë), apo është e detyrueshme që të bëjmë imsak (ndalohemi nga prishësit e agjërimit) në kohën e imsakut, e cila në disa kalendarë të Ramazanit është e caktuar 15-20 minuta përpara ezanit të sabahut?

 Përgjigjja: A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: Kriteri/Parimi i imsakut është hyrja e agimit të vërtetë

Lexoni më tepër

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT Read More »

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Numri i fetvasë: 119 DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

 Pyetje: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Cilat janë shenjat ligjore përmes të cilave personi mund ta dallojë vetë agimin e vërtetë me sy të lirë?

 Përgjigjja: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Një fakt që duhet theksuar është ai se shanset për ta hetuar saktë agimin e vërtetë (mbi kreshtat e maleve), ose atë të rremë (në qiell), janë të mundura vetëm në kushte natyrale, pra në mosprani të dritave (ndriçimeve elektrike) artificiale, të cilat influencojnë negativisht në hetimin e saktë të agimit.

Lexoni më tepër

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË Read More »

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Numri i fetvasë: 118 SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

 Pyetje: SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Cila është dispozita për një person që ha syfyr duke mos qenë i sigurt a ka hyrë apo jo koha e agimit?

 Përgjigjja: SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje dy rastet kryesore dhe dispozitat e tyre përkatëse janë si vijon1:

Së pari: Nëse mbetet i dyshimtë fakti nëse ka hyrë apo jo koha e agimit (sabahut) kur personi ka qenë duke ngrënë syfyr (apo bërë ndonjë nga prishësit e agjërimit)

Lexoni më tepër

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR Read More »

↓
Scroll to Top