JETA E VËRTETË

GOJËTARI

MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 368 MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Kategoria: ETIKË-VIRTYT-GOJËTARI

 MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

 Pyetje: MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Cili është përkufizimi i mëkateve të mëdha, cila është dispozita lidhur me to dhe si shlyhen ato?

 Përgjigjja: MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Përkufizimi i mëkateve të mëdha

Mëkate të mëdha, quhen:

a. gjithë mëkatet që ligji islam i konsideron vepra penale (si: vrasja, prostitucioni, vjedhja etj.) dhe ka vendosur për to në këtë botë masa të caktuara ndëshkimore;

Lexoni më tepër

MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

Numri i fetvasë: 367 MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

Kategoria: ETIKË-VIRTYT-GOJËTARI

MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

 Pyetje: MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

Cili është përkufizimi i mëkateve të vogla, si shlyhen ato dhe a kushtëzohet falja e tyre me mënjanimin e mëkateve të mëdha?

 Përgjigjja: MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe shlyerja e mëkateve të vogla1

Mëkate të vogla, quhen të gjitha mëkatet përveç mëkateve të mëdha, që: (a) nuk dënohen me masa penale konkrete ndëshkimore në dynja; (b) nuk është përmendur për to kërcënim hyjnor i veçantë (i trajtës së mallkimit ose zemërimit hyjnor) në amshim dhe (c) dëmi i tyre nuk është i shumtë. Mëkatet e vogla shlyhen dhe falen me pendim, por krahas kësaj ato falen edhe me shlyerësit si namazet e obligueshme dhe ai i xhumasë, agjërimi i Ramazanit, haxhi, veprat e mira që kryhen në mënyrë të përpiktë dhe sistematike etj.

Lexoni më tepër

BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

Numri i fetvasë: 330 BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

Kategoria: ETIKA E SHITBLERJES

 BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

 Pyetje: BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

Kam blerë vezë në dorë (jo në dyqan) dhe ajo zonja që më dha vezët i ka marr ato tek dikush që punon në pulari. Ajo më tha se beson se personi që ia sjell asaj i ka vjedhur dhe lekët që i jep ajo ai i mban për vete. Unë kam ngrënë dhe më parë nga këto vezë dhe problemi është se ajo ma ka thënë këtë pasi unë i kisha blerë vezët. Si duhet vepruar me mallin për të cilin ushqehen dyshime se mund të jetë i vjedhur?

 Përgjigjja: BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Numri i fetvasë: 291 EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

 Pyetje: EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Cilat janë disa nga vlerat kryesore të thënies “EL-ȞAUǨALEH: LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH” dhe kur thuhet ajo?

 Përgjigjja: EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Thënia LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH / Çdo lëvizje (shndërrim / ndryshim) dhe çdo forcë (fuqi / mundësi) ekziston vetëm me dashjen e Allahut ”, njihet ndryshe me shkurtimin “EL-ȞAUǨALEH” dhe në lidhje me vlerat kryesore të kësaj thënie dhe se kur thuhet ajo, dijetarët muslimanë përmendin sa vijon:

Lexoni më tepër

LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Numri i fetvasë: 290 LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Kategoria: HADITHE PROFETIKE ME SHPJEGIM

 LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

 Pyetje: LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Cili është kuptimi i thënies profetikeLAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”?

 Përgjigjja: LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me kuptimin e thënies LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”, të njohur ndryshe me shkurtimin “EL-ȞAUǨALEH”, thuhet1:

“LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”, ka kuptimin: “Çdo lëvizje (shndërrim / ndryshim) dhe çdo forcë (fuqi / mundësi) ekziston vetëm me dashjen e Allahut2”; pra lëvizja (shndërrimi / ndryshimi nga një gjendje në një tjetër) dhe forca (fuqia / mundësia) e nevojitur për të, është një çështje e pamundur për krijesën dhe vetëm Allahu e bën atë të mundur.

Lexoni më tepër

TEKBIRI I LIRË-I KUFIZUAR NË DHUL HIXHE

Numri i fetvasë: 278 TEKBIRI I LIRË-I KUFIZUAR NË DHUL HIXHE

Kategoria: ETIKË-VIRTYT-GOJËTARI

 TEKBIRI I LIRË-I KUFIZUAR NË DHUL HIXHE

 Pyetje: TEKBIRI I LIRË-I KUFIZUAR NË DHUL HIXHE

Cili është kuptimi i tekbirit të kufizuar dhe atij të lirë që thuhen në Dhul Hixhe (Bajram) dhe a mund të na jepni disa njohuri kryesore në lidhje me këto tekbire?

 Përgjigjja: TEKBIRI I LIRË-I KUFIZUAR NË DHUL HIXHE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Tekbiri i pakufizuar / i lirë (ET-TEKBIIRU EL-MUŤLAǨ)

Lidhur me formën e tekbirit të pakufizuar vlen të thuhet po ajo që thuhet (në vijim) për tekbirin e kufizuar (ET-TEKBIIRU EL-MUǨAJ-JED).

Lexoni më tepër

KRENARIA E BESIMTARIT NDAJ FEMOHUESVE

Numri i fetvasë: 57 KRENARIA E BESIMTARIT NDAJ FEMOHUESVE

Kategoria: ETIKA E RAPORTEVE

KRENARIA E BESIMTARIT NDAJ FEMOHUESVE

 Pyetje: KRENARIA E BESIMTARIT NDAJ FEMOHUESVE

Në Kuran thuhet: “… [njerëzit (besimtarët e vendosur) që Allahu i do dhe që e duan, janë] të përulur (të thjeshtë) me besimtarët dhe të ashpër (krenar) me femohuesit.” Çfarë mësimesh nxjerrim nga ky ajet dhe si duhet praktikuar kjo thënie hyjnore?

 Përgjigjja: KRENARIA E BESIMTARIT NDAJ FEMOHUESVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kjo thënie Kuranore i përket kaptinës kuranore “El-Maide: 54”. Ky ajet kuranor na mëson se dy prej cilësive të domosdoshme të një besimtari të kompletuar janë:

Lexoni më tepër

MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

Numri i fetvasë: 56 MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

Kategoria: FALSIFIKIMI NË SHITBLERJE-DISPOZITAT

MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

 Pyetje: MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

Më përpara në shkollë kam bërë një gabim (mëkat), kam kopjuar në provime, por kam zhvilluar dhe vetë një pjesë të testit. Tani jam penduar, nuk do të kopjojë kurrë më, madje e urrej kopjimin. Tani që jam në fazën universitare nuk kam kopjuar asnjëherë dhe nuk do të kopjojë ndonjëherë. Po për të kaluarën a do të më falë Allahu, a do të m’i shndërrojë veprat e këqija në të mira?

 Përgjigjja: MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Numri i fetvasë: 55 PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Kategoria: SUBJEKTI I THIRRJES ISLAME

PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

 Pyetje: PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Interesohem mbi kuptimin e shoqërimit me njerëzit në Islam, nën sloganin “mes integrimit dhe vetëmbylljes”. Prej tij unë kuptoj se është i lejuar integrimi në shoqëri, qoftë ajo (shoqëri) e mirë apo e keqe, por me kushtin që të mos ndikohesh nga idetë dhe sjelljet e tyre negative. Ç’mund të thuhet mbi shoqërimin me njerëzit duke zbatuar konstatimet e mësipërme?

 Përgjigjja: PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top