MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

Numri i fetvasë: 56 MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

Kategoria: FALSIFIKIMI NË SHITBLERJE-DISPOZITAT

MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

 Pyetje: MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

Më përpara në shkollë kam bërë një gabim (mëkat), kam kopjuar në provime, por kam zhvilluar dhe vetë një pjesë të testit. Tani jam penduar, nuk do të kopjojë kurrë më, madje e urrej kopjimin. Tani që jam në fazën universitare nuk kam kopjuar asnjëherë dhe nuk do të kopjojë ndonjëherë. Po për të kaluarën a do të më falë Allahu, a do të m’i shndërrojë veprat e këqija në të mira?

 Përgjigjja: MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

MARRJA E PROVIMEVE PËRMES MASHTRIMIT Read More »