JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Numri i fetvasë: 356 AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Kategoria: I SËMURI-SËMUNDJA DHE AGJËRIMI

1 989 shfletues/klikues AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI


 Pyetje: AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI


A duhet të agjërojë i sëmuri nga anemia (pagjakësia)?


 Përgjigjja: AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Agjërimi i të sëmurit nga anemia ose luhatja e tensionit

Edhe për sëmundjen e anemisë1 (pakësimit të rruazave të kuqe të gjakut) dhe luhatjes së tensionit (shtypjes) të gjakut2, vlen rregulli juridik islam se ajo është liruese nga agjërimi nëse vërtetohet (bazuar në fjalën e mjekut specialist të besueshëm ose në eksperiencën e të sëmurit) se kjo sëmundje është në një nivel të tillë që mundet ta vendos personin agjërues në një vështirësi të zorshme (të rëndë) për t’u përballuar, ose nëse ushqehet frika e bazuar se agjërimi e acaron (shton) këtë sëmundje ose e vonon shërimin e saj3.

Më konkretisht, shumica e juristëve muslimanë (përfshirë katër medh’hebet), në interpretim të sëmundjes për të cilën bëhet fjalë në thënien kuranore: “Agjërimi zgjat disa ditë, por, nëse ndonjëri prej jush është i sëmurë ose duke udhëtuar, le të agjërojë aq ditë sa i ka prishur në ditët e tjera pas4, kanë shprehur mendimin se prishja e Ramazanit lejohet vetëm në rastin e një sëmundje të rëndë. Po në këtë kontekst, shumica e juristëve muslimanë, janë të mendimit se kriteri (rregulli) i sëmundjes së rëndë, liruese apo lejuese për lënien e agjërimit të Ramazanit, është që të ushqehet frika e bazuar se nëse agjërohet: (së pari) kjo sëmundje shtohet ose shërimi i saj vonohet dhe (së dyti) bihet në një vështirësi që është e rëndë për t’u përballuar, (edhe nëse sëmundja nuk komplikohet dhe shërimi i saj nuk vonohet)5.Lexoni më tepër

Ndërkaq, duhet pasur parasysh rregulli se nëse sëmundja liruese nga agjërimi është e pashërueshme (kronike), në këtë rast i sëmuri e shpagon atë duke ushqyer nga një të varfër për çdo ditë që s’e ka agjëruar.Lexoni më tepër

Kurse nëse sëmundja liruese nga agjërimi është e shërueshme, i sëmuri i agjëron ditët e paagjëruara më vonë (para Ramazanit të ardhshëm).Lexoni më tepër

Së dyti: Qëndrimi i ekspertit dietolog ndaj agjërimit të të sëmurit nga anemiaLexoni më tepër

Kurse në aspektin shkencor mjekësor, Hinadi Felah Kufa (dietologe specialiste në Shoqatën Mjekësore Hamd të Katarit)6 ka theksuar se të sëmurët me anemi mund të agjërojnë në muajin e Ramazanit por me kusht që të tregohen shumë të kujdesshëm dhe ta kenë në mbikqyrje të lartë sistemin e tyre të të ushqyerit. Ajo bën vërejtjen se agjërimi mund të bëhet shkak për shtimin e acarimit të simptomave të anemisë dhe dehidratimit7 (tharjes së organizmit) dhe se ai (agjërimi) ndikon në uljen e sheqerit (glukozës) në gjak, duke shkaktuar dobësim të përgjithshëm dhe ndikuar në keqfunksionimin e trurit dhe mbarë shëndetit.

Prandaj (thekson ekspertja), është shumë e rëndësishme që nga agjëruesit e sëmurë me anemi, të pihet gjatë natës së Ramazanit sasi e mjaftueshme lëngjesh dhe sidomos uji, si dhe të pakësohen ose të mënjanohen stimulantët (nxitësit) që përmbajnë kafeinë, si kafeja dhe çaji, pasi ato stimulojnë urinimin, gjë që shton sasinë e lëngjeve që humb organizmi gjatë ditës së agjërimit.Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

  1. Anemi: Dobësim i përgjithshëm i organizmit nga pakësimi i rruazave të kuqe të gjakut; pagjakësi; shih: Fjalori Elektronik Shpjegues i Gjuhës Shqipe.
  2. Tensioni i gjakut: Fuqi, me të cilën enët e gjakut, duke përballuar shtypjen që lind gjatë kalimit të gjakut në to, e shtyjnë atë në të gjitha pjesët e trupit; sëmundje që shkaktohet nga shkalla e lartë ose e ulët e kësaj fuqie dhe nga humbja e elasticitetit të enëve të gjakut; shih: Fjalori Elektronik Shpjegues i Gjuhës Shqipe.
  3. Shih: islamweb.
  4. El-Bekare: 184.
  5. Shih: islamweb dhe islamqa.
  6. Shih: aljazeera.
  7. Dehidratim: Tharje e organizmit, e atillë që trupi të humbasë më shumë ujë sesa që ka konsumuar; çrregullim ky që e prish balancin e nivelit të kripës dhe sheqerit në gjak dhe ndikon në funksionet e tjera të trupit.
  8. Gujava: Një frutë i vogël tropikal që mund të jetë i rrumbullakët, oval apo në formë dardhe dhe që nuk është edhe aq i zakonshëm; shih: zëri.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top