JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

FETVA BASHKËKOHORE-MJEKËSI-MEDIA ETJ

PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 407 PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

Kategoria: SHTATZËNIA ARTIFICIALE

PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

 Pyetje: PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

Një motër muslimane ka dy vajza dhe kur ka shkuar në kontroll tek gjinekologu, i kanë propozuar që nëse dëshiron të ketë një djalë duhet të marr një injeksion për shpërthimin e kromozomeve që përcaktojnë gjininë e fëmijës. A është e lejueshme që të bëhet kjo gjë?

 Përgjigjja: PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Metoda laboratorike e përzgjedhjes së gjinisë së bebes (mikroinjeksioni), si ajo e mbjelljes në mitër e qelizës me të dhënat e embrionit mashkullor (që thuhet se është rreth 90 % e suksesshme) ashtu edhe ajo e mbjelljes së spermatozeidit me kromozom mashkullor (që thuhet se është rreth 70 % e suksesshme), sidomos nëse bëhet nga nevoja (në kuadrin e trajtimit të shterpësisë, sëmundjeve të embrionit apo kur çifti ka disa fëmijë vetëm të njërës gjini dhe synon të ketë fëmijë edhe të gjinisë tjetër) dhe nëse bëhet duke iu përmbajtur rregullave ligjore islame; është e lejuar dhe nuk bie në kundërshtim me kënaqjen me caktimin e Allahut, si dhe nuk përbën kurrsesi ndryshim të krijmit të Allahut, sepse edhe kjo metodë edhe ajo natyrale (normale), mund të ndodhin vetëm me dëshirën dhe caktimin e Allahut të Madhëruar.

Lexoni më tepër

PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA Read More »

ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Numri i fetvasë: 406 ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT

 ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

 Pyetje: ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Një motër muslimane pyet, se nëse mbulohet a mund t’i ndjekë vizitat në një klinikë ku është vizituar para se të mbulohej… Konkretisht ajo është vizituar tek një klinika ortodokse për 10 vjet me radhë… Pra a mund të shkojë ajo në atë klinikë e mbuluar, me që kjo e fundit [klinika ortodokse] i përket një feje tjetër, megjithëse në atë klinikë nuk predikohet feja, por thjesht ajo është e emërtuar me atë emër?

 Përgjigjja: ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Lexoni më tepër

ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM Read More »

KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Numri i fetvasë: 396 KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Kategoria: SËMUNDJET PSIKIKE DHE VESVESET 

KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

 Pyetje: KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Jam pushtuar në mendje nga vesvese apo mendime të liga (përfshirë edhe për Zotin dhe fenë islame), por unë në vetëdijen time ndihem shumë keq në lidhje me këtë, pasi e di se ato bien ndesh me besimin tim islam. Nganjëherë më pushtojnë edhe mendime femohuese që më mundojnë vërtet shumë, por pas kësaj unë i kërkoj Allahut të më falë dhe të më mbrojë prej kësaj gjëje që ngjet pahiri në unin tim. Na tregoni si mund të kurohet kjo gjendje shumë e neveritshme dhe e sikletshme.

Lexoni më tepër

KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA Read More »

TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Numri i fetvasë: 395 TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Kategoria: SËMUNDJET PSIKIKE DHE VESVESET 

TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

 Pyetje: TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Jam një person që kam lexuar Kuranin, por dendur në mendje më vijnë mendime shumë të fëlliqura femohuese lidhur me Zotin dhe fenë islame. Nga ana tjetër unë e kam frikë natën e varrit dhe e agjëroj Ramazanin, por pavarësisht kësaj, në mendje më vijnë mendime të fëlliqura blasfemike (femohuese) lidhur me shtyllat e Islamit, si: agjërimi etj. Këto mendime femohuese më mundojmë shumë, pasi unë nuk i dëshiroj (pëlqej) ato dhe për me tepër kur ato më vijnë unë i kërkoj Allahut të më falë dhe të më mbrojë prej këtij sherri të mallkuar. Më këshilloni sesi të veprojë në këtë gjendje dhe si të dalë prej saj.

Lexoni më tepër

TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA Read More »

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Numri i fetvasë: 388 VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

 Pyetje: VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Jam një prind i shqetësuar për vaksinimin e fëmijës sim, nisur nga literaturat ku kam lexuar se në raste vërtet të shumta ato përftohen nga lëndë të cilat konsiderohen ritualisht të pista në fenë islame dhe mund të vijnë me pasoja reale të rënda për shëndetin fizik dhe mental të personit të vaksinuar. Pyetja ime është, se a na lejohet ne si prind që t’i vaksinojmë fëmijët tanë me të tilla vaksina?

 Përgjigjja: VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT Read More »

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 387 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Kategoria: PIKATORET-INJEKSIONET-POMPAT

 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

 Pyetje: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Cila është dispozita e vaksinimit në përgjithësi dhe ajo e bërjes së vaksinës kundër koronas në veçanti, dhe nëse lejohet a është në rregull që kjo e fundit të bëhet agjërueshëm?

 Përgjigjja: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me pyetjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Së pari: Dispozita e përgjithshme e vaksinimit

Parimisht vaksinimi lejohet dhe mund të jetë edhe i pëlqyeshëm. Në fakt nuk ka asgjë të keqe të vaksinohemi kundër një sëmundje që kemi frikë se mund të përhapet, pasi në realitet nuk ka ndryshim midis vaksinimit nga frika e një sëmundjeje të pritshme dhe trajtimit kurativ të një sëmundje që na bie; gjë që bazohet në tekstet autentike profetike ku ka ardhur lejueshmëria e shmangies së gjërave të urryera para se të na bien, ku hyn edhe vaksinimi dhe masat e tjera preventive veç tij. Madje në disa raste nevojitet që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm, si rasti kur atë e obligon qeverisësi për një interes të paraparë prej anëve kompetente shtetërore ose sepse mendimi më i fuqishëm i kompetentëve për vende, situata apo persona të caktuar, është se në rastin e mosbërjes së vaksinës së caktuar, të pavaksinuarit rrezikojnë humbjen e jetës.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM Read More »

LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Numri i fetvasë: 382 LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT 

 LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

 Pyetje: LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Kam parë në një libër fetar një lutje për puçrrat e për lythat. A është e vërtetë që mund të bëhen lutje për heqjen këtyre gjërave dhe nëse po si është kjo lutje? A lejohet të shkohet për këto gjëra tek njerëz që pretendojnë largimin e tyre, sidomos e kam fjalën për ata që e bëjnë këtë përmes formave të tyre të veçanta apo siç thotë populli “janë njerëz që u zë dora”?

 Përgjigjja: LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE Read More »

ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

Numri i fetvasë: 289 ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

Kategoria: ARGËTIMI DHE LOJËRAT

ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

 Pyetje: ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

Cilat janë disa nga argumentet kryesore të ndalimit të boksit profesionist?

 Përgjigjja: ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Boksimi profesionist nuk ka dyshim se është çështje të cilën nuk e miraton as feja dhe as logjika, bazuar në argumentet vijuese1:

Argumenti i parë: Përbën rënien në vërejtjen hyjnore të qëllimit të fytyrës

Dijetarët theksojnë se lejohet që njeriu të goditet në qafë, duke lozur apo bërë shaka, nëse goditet lehtë aq sa të mos dëmtohet, kurse goditja në fytyrë (qoftë edhe lehtë) është e ndaluar, bazuar në thëniet profetike: “Nëse dikush nga ju ndeshet (godet), le ta shmangë fytyrën (e atij që godet)!”2 dhe: “Godisni [gjuani kur të zbatoni masat penale] dhe ruajeni [mos e godisni] fytyrën!”3, që (transmetimi i fundit) mbështetet nga transmetimi profetik ku vjen se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka parë një burrë që ka qëlluar me pëllëmbë robin e tij djalosh, me ç’rast Profeti (Paqja qoftë mbi të!) i ka thënë këtij burri: “A nuk e di se surrati [fytyra / koka] është e respektueshme?!”4

Lexoni më tepër

ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT Read More »

USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 288 USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

Kategoria: ARGËTIMI DHE LOJËRAT

 USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

 Pyetje: USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

Cila është dispozita e ushtrimit të sportit të boksit? Po dispozita e shikimit të ndeshjeve të boksit?- sidomos nisur nga fakti se shumë legjenda të boksimit në të shkuarën dhe të tashmen kanë elementë të përkushtimit islam, prandaj gjejmë numër të konisderueshëm faqesh interneti dhe individë muslimanë në rrjet, që t’i publikojnë dhe pëlqejnë këta boksierë.

 Përgjigjja: USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA Read More »

SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 287 SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

Kategoria: ARGËTIMI DHE LOJËRAT

SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

 Pyetje: SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

Cila është vlera e sporteve të ndryshme dhe cila është dispozita e mësimit dhe ushtrimit të tyre?

 Përgjigjja: SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me dispozitën e sporteve të dobishme në këndvështrimin e juristëve muslimanë, thuhet sa vijon1:

Së pari: Mirësia e mësimit-ushtrimit të sporteve të dobishme

Forca fizike është mirësi prej Allahut që ia jep kujt të dojë prej krijesave të Tij dhe ia ndalon kujt të dojë. Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka mësuar se muslimani i fortë (në fizikun dhe besimin e tij), është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se muslimani i dobët2. Ushtrimi i sporteve të lejuara është i dobishëm për muslimanin, sepse ia forcon fizikun dhe ruan shëndetin, teksa dihet se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) e ka lavdëruar mbarëvajtjen e shëndetit më shumë se atë të pasurisë, duke thënë: “Shëndeti, për atë që është i devotshëm, është më mirë se të qenët i pasur.”3 Gjithashtu marrja me sporte të dobishme, ka ndikim të fortë në mirëvajtjen e çështjeve jetësore të muslimanit, e aftëson atë në kryerjen e adhurimeve dhe i afirmon gjithnjë e më mirë përpjekjet e tij në Rrugën e Allahut.

Lexoni më tepër

SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA Read More »

↓
Scroll to Top