JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT

ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Numri i fetvasë: 406 ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT

 ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

 Pyetje: ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Një motër muslimane pyet, se nëse mbulohet a mund t’i ndjekë vizitat në një klinikë ku është vizituar para se të mbulohej… Konkretisht ajo është vizituar tek një klinika ortodokse për 10 vjet me radhë… Pra a mund të shkojë ajo në atë klinikë e mbuluar, me që kjo e fundit [klinika ortodokse] i përket një feje tjetër, megjithëse në atë klinikë nuk predikohet feja, por thjesht ajo është e emërtuar me atë emër?

 Përgjigjja: ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Lexoni më tepër

ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM Read More »

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Numri i fetvasë: 388 VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

 Pyetje: VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Jam një prind i shqetësuar për vaksinimin e fëmijës sim, nisur nga literaturat ku kam lexuar se në raste vërtet të shumta ato përftohen nga lëndë të cilat konsiderohen ritualisht të pista në fenë islame dhe mund të vijnë me pasoja reale të rënda për shëndetin fizik dhe mental të personit të vaksinuar. Pyetja ime është, se a na lejohet ne si prind që t’i vaksinojmë fëmijët tanë me të tilla vaksina?

 Përgjigjja: VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT Read More »

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 387 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Kategoria: PIKATORET-INJEKSIONET-POMPAT

 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

 Pyetje: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Cila është dispozita e vaksinimit në përgjithësi dhe ajo e bërjes së vaksinës kundër koronas në veçanti, dhe nëse lejohet a është në rregull që kjo e fundit të bëhet agjërueshëm?

 Përgjigjja: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me pyetjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Së pari: Dispozita e përgjithshme e vaksinimit

Parimisht vaksinimi lejohet dhe mund të jetë edhe i pëlqyeshëm. Në fakt nuk ka asgjë të keqe të vaksinohemi kundër një sëmundje që kemi frikë se mund të përhapet, pasi në realitet nuk ka ndryshim midis vaksinimit nga frika e një sëmundjeje të pritshme dhe trajtimit kurativ të një sëmundje që na bie; gjë që bazohet në tekstet autentike profetike ku ka ardhur lejueshmëria e shmangies së gjërave të urryera para se të na bien, ku hyn edhe vaksinimi dhe masat e tjera preventive veç tij. Madje në disa raste nevojitet që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm, si rasti kur atë e obligon qeverisësi për një interes të paraparë prej anëve kompetente shtetërore ose sepse mendimi më i fuqishëm i kompetentëve për vende, situata apo persona të caktuar, është se në rastin e mosbërjes së vaksinës së caktuar, të pavaksinuarit rrezikojnë humbjen e jetës.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM Read More »

LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Numri i fetvasë: 382 LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT 

 LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

 Pyetje: LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Kam parë në një libër fetar një lutje për puçrrat e për lythat. A është e vërtetë që mund të bëhen lutje për heqjen këtyre gjërave dhe nëse po si është kjo lutje? A lejohet të shkohet për këto gjëra tek njerëz që pretendojnë largimin e tyre, sidomos e kam fjalën për ata që e bëjnë këtë përmes formave të tyre të veçanta apo siç thotë populli “janë njerëz që u zë dora”?

 Përgjigjja: LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE Read More »

↓
Scroll to Top