VARRI ËSHTË BANKOMATI

VARRI ËSHTË BANKOMATI


O njeri, që pas dynjasë u harrove,

Dhe të mashtroi lakmia pa kufi,

A s’e din se vdekja vjen në befasi,

Dhe bankomati i mundit tënd është varri.


Përpiloi: Altin Torba

Inspiruar nga versione simotra në arabisht (me ndërhyrje).

Shpërndajeni Fjalën e Mirë: