JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

Numri i fetvasë: 203 SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

Kategoria: IMANI-BESIMI DHE PRISHËSIT E TIJ

2 921 shfletues/klikues SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME


 Pyetje: SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME


Kohëve të fundit po ballafaqohemi thuajse çdo ditë me persona të njohur të medias, që shajnë dhe provokojnë simbolet e muslimanëve. Cili duhet të jetë qëndrimi i muslimanit/es në raste të tilla?


 Përgjigjja: SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Konflikti mes të vërtetës e të pavërtetës, të mirës dhe të keqes, është i hershëm. Profetët (Paqja qoftë mbi ata!), mbështetësit e tyre dhe ligjet hyjnore të përcjella prej tyre, i janë ekspozuar dendur valëve të sulmeve të padrejta, shpifjeve dhe pështjellimeve, nga popujt dhe armiqtë e tyre.Lexoni më tepër

Ndoshta disa nga mënyrat më të duhura sesi duhet të reagojë musimani/a në rastet kur ballafaqohet me talljen / përçmimin e simboleve islame janë sa vijon:

1. Përhapja e diturisë së dobishme nga Kurani dhe Tradita Profetike dhe sqarimi i moraleve dhe normave të Profetëve (Paqja qoftë mbi ata!), tre gjeneratave të para të dijetarëve muslimanë dhe të atyre të besueshëm e kompetentë të mëvonshëm, sidomos lidhur me çështjen e përfolur. E tillë gjë është arma më e mirë me të cilën mund të luftohen grupacionet dashakeqe në fjalë.

2. Çdo musliman/e që gjen në veten e tij/saj aftësi të mjaftueshme për të provuar pavërtetësinë e dilemave të ngritura prej këtyre dashakeqëve, duhet t’iu kundërpërgjigjet shpifjeve të tyre dhe t’i përgënjeshtrojë ato.Lexoni më tepër

3. Muslimani/a e ka për detyrë t’i bojkotojë dhe injorojë këto informacione (portale, gazeta etj.), sepse ka shumë të ngjarë që e tillë gjë të përbëjë ilaçin e duhur kundër lapsave të helmatisur të këtyre dashakeqëve dhe shuarësin special të zemrave zjarrvënëse të tyre. Është fakt se këta dashakeqë shpeshherë mund të marrin karburant nga kundërpërgjigjet e pamatura të disa muslimanëve.

4. Dijetarëve dhe thirrësit muslimanë të kualifikuar e më gjerë, u del për detyrë këshillimi i individëve që u përkasin këtyre grupacioneve dashakeqe dhe ftesa e tyre që t’i frikësohen Zotit e të heqin dorë nga kjo metodologji dhe rrugë e rrezikshme që po ndjekin. Ky këshillim duhet të jetë siç na mëson Allahu i Lartësuar në Kuranin fisnik, me urtësi dhe predikim të bukur.Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

SI TË SILLEMI ME KË FYEN SIMBOLET ISLAME

  1. Et-Teube: 122.
  2. Shih: islamweb dhe islamweb.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top