JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

VESHJA DHE STOLISJA

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 299 EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

 Pyetje: EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

A lejohet zgjatimi i flokëve (i njohur si extension) që bëhet me flokë origjinal të njeriut?

 Përgjigjja: EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Transmetimet profetike bazë mbi extension-in (zgjatimin) e flokëve

Transmetimi i parë: “Allahu e ka mallkuar [përzënë nga mëshira dhe mirësia e Tij] kë lidh flokët [i bën extension apo zgjatje të flokut me flok dikujt tjetër] dhe kë urdhëron t’i lidhen (zgjaten) flokët; si dhe kë bën tatuazh [i bën tatuazh dikujt tjetër] dhe kë urdhëron t’i bëhet tatuazh.”1

Lexoni më tepër

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA Read More »

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: A lejohet shkuarja në plazh për burrat dhe për gratë?

Problematika e shkuarjes në plazh, nuk qëndron tek shfrytëzimi i detit dhe rërës së tij, por qëndron tek lakuriqësia që dominon në ato vende, apo thënë me terminologjinë islame “zbulimi i auretit (vendit të turpshëm)”.

Lexoni më tepër

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM Read More »

DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Numri i fetvasë: 132 DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

 Pyetje: DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Jam një motër muslimane. Dua që të hap një floktore për gratë, por disa më kanë thënë se është haram, sepse ky biznes do të më pengojë që të jem në gjendje të edukojë fëmijët e mi dhe ç’është më kryesorja nuk do mundem të jem e devotshme. Qëllimi im është që t’i rrisë fëmijët me hallall dhe në dashtë Allahu i Madhëruar të pasurohem e të ndihmojë edhe fëmijët jetimë. Unë shtëpinë e kam në fshat dhe punën dua ta hap në qytet. Më duhet të vendos vet për këtë punë por kam shumë nevojë për një mendim të drejtë.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT Read More »

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Numri i fetvasë: 131 ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

 Pyetje: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

A i lejohet gruas muslimane që ta zbulojë ballin e saj në publik?

 Përgjigjja: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi) e konsiderojnë ballin si pjesë të fytyrës. Në përkufizimin e fytyrës ata thonë se kufinjtë e fytyrës janë: për së gjati nga vendi ku dalin normalisht flokët deri në pjesën fundore të mjekrës (pjesës së poshtme të fytyrës që vjen e zgjatur e në fund e rrumbullakët) dhe për së gjëri nga njëri vesh (pjesa e përparme ku fillon llapa e veshit) tek veshi tjetër.

Lexoni më tepër

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK Read More »

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Numri i fetvasë: 127 DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Kategoria: VESHJA E BURRIT

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

 Pyetje: DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Takija dhe shamija e kokës që mbajnë burrat në vendet arabe, a është çështje tradite apo është sunet i Profetit (Paqja qoftë mbi të!)?

 Përgjigjja: DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Parimi islam lidhur me veshjet është se “Veshjet janë prej çështjes së traditës që nuk i përket bazës së adhurimeve, por i përket kapitullit të mubahut1 (të lejuarës)”.

Allahu i Madhëruar e ka lënë të lirë çështjen e veshjes dhe nuk i ka urdhëruar njerëzit me një veshje të veçantë a me cilësi të përcaktuara, përveçse në çështje të ditura të kufizuara, kurse jashtë këtyre të fundit është urdhëruar vetëm mbulimi i bollshëm i pjesëve intime trupore përkatëse të secilës gjini dhe u është lënë hapur dera traditave të njerëzve, sipas vendit, kohës dhe kritereve të përgjithshme (kryesore) sheriatike (ligjore islame). Po kështu, në traditën profetike nuk ka as edhe një transmetim të vetëm, ku njerëzit të urdhërohen apo ndalohen në traditat e tyre të veshjeve, me një veshje të përcaktuar.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS Read More »

DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Numri i fetvasë: 126 DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Kategoria: VESHJA E GRUAS

DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

 Pyetje: DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

A i lejohet muslimanes që të qepë rroba grash, si: funde deri te gjuri, bluza me mëngë të shkurtra, kanatjere etj.?

 Përgjigjja: DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bazuar në dy parimet islame “Mjetet marrin dispozitën e qëllimeve” dhe “Çfarë shpie në haram1 (në veprim të palejueshëm a të ndaluar) konsiderohet haram”, dijetarët muslimanë janë të mendimit se fitimi që merret prej çdo objekti që shpie në haram, konsiderohet haram.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ. Read More »

PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Numri i fetvasë: 70 PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

 Pyetje: PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

A i lejohet gruas muslimane makiazhi në publik, sepse shoh gra dhe vajza të mbuluara që kanë makiazh, disa shumë të lehtë dhe disa të theksuar? Po lyerja e thonjve me këna jashtë shtëpisë, a lejohet?

 Përgjigjja: PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Makiazhi apo stolisja e gruas për të qenë sa më tërheqëse për bashkëshortin e saj, është prej gjërave të kërkuara. Gjithashtu gruas i lejohet të dalë e zbukuar me makiazh edhe në prani të burrave që janë prej mahremëve të saj1 apo nëse ajo do shfaqet kësisoj para femrave dhe vogëlushëve të vegjël që nuk reagojnë kundrejt ngacmimeve femërore.

Lexoni më tepër

PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË Read More »

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Numri i fetvasë: 69 MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Kategoria: VESHJA E GRUAS

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

 Pyetje: MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Kush janë ata burra që konsiderohen mahrem të një gruaje (të ndaluar përjetësisht të martohen me atë) dhe si duhet të jetë veshja e gruas muslimane në prani të tyre. Po në prani të burrave të tjerë veç këtyre si duhet të jetë veshja e gruas muslimane?

 Përgjigjja: MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësor i fjalës arabe “mahrem” është: “diçka e ndaluar apo tabu”; kurse juridikisht  dijetarët muslimanë e përkufizojnë “mahremin” si: “Mashkull i rritur (në moshën e pjekurisë ose pranë saj), i arsyeshëm (pa të meta mendore) dhe i besueshëm, i cili e ka përjetësisht të ndaluar që të martohet me një grua të caktuar, për arsye të një shkaku të ligjshëm dhe sepse ky ndalim është prej të drejtave (përfitimeve) themelore ligjore të saj”.1

Lexoni më tepër

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE Read More »

LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Numri i fetvasë: 67 LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

 Pyetje: LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

A i lejohet gruas heqja (shkulja) e qimeve të dy vetullave kur janë duke u bashkuar me njëra-tjetrën dhe cili është mendimi më i saktë për heqjen e vetullave?

 Përgjigjja: LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë mendime të ndryshme në lidhje me heqjen e (qimeve të) vetullave1. Më konkretisht, shumica e dijetarëve muslimanë janë të mendimit se në tekstin ndalues profetik referent bëhet fjalë për qimet e fytyrës, por mendimi parësor është se çfarë synohet këtu ka të bëjë veçanërisht me dy vetullat (hollimin dhe distimin e tyre). Lidhur me arsyen e ndalimit të heqjes (shkuljes) së (qimeve të) vetullave të ardhur në transmetimin profetik, është theksuar se kjo arsye është që të mos bihet në përngjasim me njerëzit e shthurur, të mos manipulohet pamja e vërtetë etj.; kurse nëse kjo evitohet, atëherë marrja e vetullave përmes shkuljes (me piskatore), ose prerjes (me gërshërë), ose rrojtjes (me brisk), lejohet (brenda kufirit të vetullës normale dhe jo duke i holluar përtej kësaj); gjë që përbën dhe mendimin e Ibën El-Xheuziut. Ndërkaq një mendim (jo i fuqishëm) i disa dijetarëve, është se marrja e vetullave me lejen e bashkëshortit konsiderohet veprim i lejuar.2

Lexoni më tepër

LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE Read More »

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Numri i fetvasë: 51 VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Kategoria: BESËTYTNI TRADICIONALE

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

 Pyetje: VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Unë mbaj një Kuran te vogël me vete dhe mbaj gjithashtu edhe simbole (fetare) në qafë. A bëj gabim në këtë?

 Përgjigjja: VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu ju shpërbleftë për dashurinë që keni për Kuranin dhe simbolet e Allahut të Lartmadhëruar, sepse Ai ka thënë: “Kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij.”1

Më konkretisht, lidhur me mbajtjen e Kuranit të vogël, thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE Read More »

↓
Scroll to Top