JETA E VËRTETË

MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: A lejohet shkuarja në plazh për burrat dhe për gratë?

Problematika e shkuarjes në plazh, nuk qëndron tek shfrytëzimi i detit dhe rërës së tij, por qëndron tek lakuriqësia që dominon në ato vende, apo thënë me terminologjinë islame “zbulimi i auretit (vendit të turpshëm)”.

Lexoni më tepër

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

Numri i fetvasë: 131 PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

 Pyetje: PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

Cilat janë pjesët e turpshme trupore të gruas që duhen mbuluar në prani të së njëjtës gjini ose të gjinisë së kundërt?

 Përgjigjja: PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Llojet e auretit të gruas janë si vijon:

Lloji i parë: aureti i rreptë (strikt); ky hyjnë organet gjenitale dhe zona kufizuese e tyre;

Lloji i dytë: aureti mesatar; ku hyn pjesa e trupit mes kërthizës dhe gjunjëve;

Lexoni më tepër

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Numri i fetvasë: 131 ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

 Pyetje: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

A i lejohet gruas muslimane që ta zbulojë ballin e saj në publik?

 Përgjigjja: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi) e konsiderojnë ballin si pjesë të fytyrës. Në përkufizimin e fytyrës ata thonë se kufinjtë e fytyrës janë: për së gjati nga vendi ku dalin normalisht flokët deri në pjesën fundore të mjekrës (pjesës së poshtme të fytyrës që vjen e zgjatur e në fund e rrumbullakët) dhe për së gjëri nga njëri vesh (pjesa e përparme ku fillon llapa e veshit) tek veshi tjetër.

Lexoni më tepër

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

Numri i fetvasë: 130 PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

 Pyetje: PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

Cilat janë pjesët e turpshme trupore të burrit që duhen mbuluar në prani të së njëjtës gjini ose të gjinisë së kundërt?

 Përgjigjja: PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësor i fjalës auret është: mangësi, e metë apo gjë e turpërueshme; kurse kuptimi terminologjik juridik islam është: organet gjenitale dhe çdo pjesë e turpshme trupore që duhet mbuluar. Dijetarët muslimanë janë të një mendimi mbi rregullin e përgjithshëm se, si mashkulli ashtu edhe femra, duhet që aty ku nuk lejohet, të mos e zbulojnë auretin e tyre dhe as të shohin auretin e tjetrit.

Lexoni më tepër

VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Numri i fetvasë: 32 VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

 Pyetje: VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

A i lejohet gruas së mbuluar, që gjatë verës kur është shumë vapë, të veshë sandale pa çorape?

 Përgjigjja: VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Një nga kushtet e hixhabit1 është që ai të përfshijë të gjithë trupin e gruas, ku përjashtim, sipas shumicës së dijetarëve (përfshirë medh’hebin hanefi dhe maliki) bëjnë fytyra dhe dy pëllëmbët e gruas, të cilat nuk janë prej auretit2 të saj që duhet mbuluar.

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top