JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Numri i fetvasë: 51 VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Kategoria: BESËTYTNI TRADICIONALE

6 703 shfletues/klikues VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE


 Pyetje: VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE


Unë mbaj një Kuran te vogël me vete dhe mbaj gjithashtu edhe simbole (fetare) në qafë. A bëj gabim në këtë?


 Përgjigjja: VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu ju shpërbleftë për dashurinë që keni për Kuranin dhe simbolet e Allahut të Lartmadhëruar, sepse Ai ka thënë: “Kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij.”1Lexoni më tepër

Më konkretisht, lidhur me mbajtjen e Kuranit të vogël, thuhet sa vijon:

Së pari: kur ky Kuran është fare i vogël, shkrimi i tij është i palexueshëm dhe nuk i përket një botimi të besueshëm me vulë dhe konfirmim të dijetarëve, ai nuk duhet të mbahet;Lexoni më tepër

Së dyti: nëse ky Kuran i vogël mund të lexohet dhe i përket një botimi të besueshëm me vulë dhe konfirmim të dijetarëve, mbajtja e tij në trup për ta lexuar nuk ka problem, por duhet të bëhet kujdes me zbatimin e rregullave të mbajtjes së Kuranit.Lexoni më tepër

Ndërsa nëse ai mbahet në trup për bereqet, ky rast hyn tek kapitulli i dispozitave të varjes së nuskave me Kuran dhe në lidhje me këtë gjë dijetarët ndajnë mendime të ndryshme, ku mendimi më parësor është se e tillë gjë është e ndaluar për t’ia prerë rrugën abuzimit ku mund të bihet, sidomos në ditët tona kur janë shtuar shumë devijimet dhe deformimet në fe.Lexoni më tepër

– Kurse në lidhje me varëset e qafës me simbole fetare, thuhet sa vijon:

Së pari: çdo ekzemplar (send) i varur në qafë që mbahet për bereqet, sipas dijetarëve që e lejojnë të tillë gjë, duhet të plotësojë dy kushte:

Kushti i parë: të ketë argument islam se ky ekzemplar bën të mbahet për bereqet;Lexoni më tepër

Kushti i dytë: mbajtësi i tij të besojë pa pikë dyshimi se Ai që e jep bekimin dhe dobinë është vetëm Allahu dhe se këta ekzemplarë Allahu i ka bërë vetëm shkaqe të cilët nuk kanë efekt në vetvete por funksionojnë vetëm me caktimin e Allahut të Madhëruar, në një formë të tillë që Allahu i Lartmadhëruar ose e realizon aty për aty bekimin, ose e vonon atë për një urtësi hyjnore të caktuar të Tij.

Së dyti: normat juridike islame i ndalojnë burrat (meshkujt) që të varin sende zbukurimi në qafë (si varëset), në vesh (si vathët) apo në kyçin e dorës (si byzylykët), pasi e tillë gjë konsiderohet përngjasim me femrat.Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

  1. El-Haxh: 32.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top