JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DYSHIMI NË NAMAZ

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Numri i fetvasë: 173 TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

 Pyetje: TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Dyshoj shumë gjatë namazit, aq sa nuk mbaj mend a fala tre apo katër rekatë; a bëra dy apo një sexhde; a u ula apo jo në teshehudin e parë etj. Më ndodh që ky dyshim të më vijë gjatë faljes ndoshta edhe tre herë në ditë; në disa ditë të tjera një herë në ditë dhe në disa ditë të tjera nuk kam fare dyshim. A është sa në fjalë vesves e ta injorojë duke mos bërë fare sehvi sexhde (sexhde hutimi/gabimi), apo më del si detyrë që të bëjë sehvi sexhde edhe nëse ky dyshim në namaz më përsëritet mëse një herë?

Lexoni më tepër

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT Read More »

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Numri i fetvasë: 172 DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

 Pyetje: DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Të shumtë janë personat që vuajnë nga dyshimi dhe hutimi në namaz, abdes, pastrim në banjo etj. Ju lutemi na i shpjegoni në mënyrë të përmbledhur konceptet e dyshimit dhe hutimit gjatë adhurimit, në dritën e asaj që kanë thënë dijetarët e kualifikuar muslimanë për këtë çështje?

 Përgjigjja: DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në këtë trajtesë do të mundohemi që të japim një përshkrim të përmbledhur rreth sigurisë, dyshimit dhe hutimit, me qëllim që të kuptohet qartë thelbi i çështjes së parashtruar. Këtë do ta bëjmë përmes pikave në vijim:

Lexoni më tepër

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT Read More »

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Numri i fetvasë: 171 LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

 Pyetje: LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Disa herë, menjëherë pas abdesit dhe disa herë pak kohë pas tij më kap dyshimi a i kam dhënë mes’h (fshirje me dorë të lagur) kokës apo çorapeve, a i kam larë bërrylat etj.; herë të tjera pasi të jem pastruar në banjo më ndodh të harrojë a e kam larë apo jo krejtësisht vendin e jashtëqitjes së madhe dhe të vogël. Si duhet të veproj?

 Përgjigjja: LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parashtruar është trajtuar nga juristët muslimanë në dritën e rregullit juridik islam “Dyshimi pas mbarimit të adhurimit, nuk ndikon (nuk merret fare parasysh)”.

Lexoni më tepër

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT Read More »

↓
Scroll to Top