NAMAZI I TESEBIHËVE DHE AI I NEVOJËS

FORMA E NAMAZIT TË TESEBIHËVE

Numri i fetvasë: 254 FORMA E NAMAZIT TË TESEBIHËVE

Kategoria: NAMAZI I TESEBIHËVE DHE AI I NEVOJËS

FORMA E NAMAZIT TË TESEBIHËVE

 Pyetje: FORMA E NAMAZIT TË TESEBIHËVE

Po lexoja te portali juaj “Jeta e Vërtetë” në lidhje me Namazin e Tesbihut. Unë e kam pas falur por me ndryshimin se e filloja thënien e tesbihut 15 herë që pas subhanekes, pastaj pas mbarimit të El-Fatiha-së dhe një sureje tjetër e thoja 10 herë dhe nuk e thoja në fund para se të ngrihesha, sepse libri ku bazohesha kështu e kishte. Edhe diçka tjetër, tek rekati i dytë në fund a thuhet tesbihu (10 herë) para teshehudit (Et-Tehijatit) dhe tek rekati i katërt në fund a thuhet tesbihu para teshehudi apo thuhet para selamit (sepse nuk e kam të qartë)?

Lexoni më tepër
 

NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

Numri i fetvasë: 253 NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

Kategoria: NAMAZI I TESEBIHËVE DHE AI I NEVOJËS

NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

 Pyetje: NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

Deshim një informacion lidhur me namazin e tesebihëve (tesbihut) dhe cila është dispozita, vlera dhe koha (në cilën ditë dhe kohë) më e mirë për faljen e tij?

Përgjigjja: NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Numri i fetvasë: 36 FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Kategoria: PËRMENDJE DHE LUTJE TË NDRYSHME

FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

 Pyetje: FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Jam martuar prej disa vitesh dhe nuk kam fëmijë, prandaj desha të pyes a është në rregull ta fal namazin e istihares që të lutem për fëmijë?

 Përgjigjja: FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

DISPOZITA-FORMA E NAMAZIT TË NEVOJËS

Numri i fetvasë: 35 DISPOZITA-FORMA E NAMAZIT TË NEVOJËS

Kategoria: NAMAZI I TESBIHËVE DHE AI I NEVOJËS

DISPOZITA-FORMA E NAMAZIT TË NEVOJËS

 Pyetje: DISPOZITA-FORMA E NAMAZIT TË NEVOJËS

A mund të na sqaroni në lidhje me namazin e nevojës dhe bazën ligjore të tij?

 Përgjigjja: DISPOZITA-FORMA E NAMAZIT TË NEVOJËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i nevojës falet me nijetin (synimin) që Allahu i Madhëruar ta begatojë dhe mbarësojë personin në një çështje të tij të nevojshme prej mirësive të përdybotshme.

Lexoni më tepër