JETA E VËRTETË

VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT

Numri i fetvasë: 161 AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT

Kategoria: VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

 AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT

 Pyetje: AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT

Cili është mendimi i juristëve muslimanë për agjërimin dhe përfundimin e agjërimit të Ramazanit sipas insititucionit fetar islam që drejton komunitetin e muslimanëve në vend, që bazohet në caktimin e kalendarit hënor, sipas përllogaritjeve paraprake astronomike? Po kur Ramazani është caktuar nga insititucioni fetar musliman në vend me 29-të ditë, por disa muslimanë e kanë agjëruar atë me 30-të ditë (bazuar në caktimin e Ramazanit në vende të tjera islame kompetente) dhe disa me 29-të ditë, a duhet që kush ka agjëruar 29-të ditë, ta plotësojë (agjërojë) edhe ditën e 30-të (në fjalë) që s’e ka agjëruar?

Lexoni më tepër

LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT

Numri i fetvasë: 160 LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT

Kategoria: VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT

 Pyetje: LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT

Nëse hëna e re nuk shihet me sy të lirë, a lejohet që ajo të llogaritet (caktohet) bazuar në përllogaritjet astronomike, pra a lejohet që në këtë rast hyrja dhe dalja e Ramazanit në veçanti dhe e muajve të tjerë hënorë në përgjithësi, të llogaritet bazuar në këto përllogaritje astronomike? Po për kalendarët vjetorë hënorë në qarkullim, të cilët bazuar në përllogaritjet astronomike nxirren shumë kohë para shikimit të hënës së re të muajit pararendës hënor dhe ndonjëherë një vit apo më shumë përpara kohës reale, cila është dispozita që japin juristët muslimanë?

Lexoni më tepër

SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

Numri i fetvasë: 159 SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

Kategoria: VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

 Pyetje: SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

Dihet fakti konsensual islam se muaji i ri hënor (përfshirë Ramazanin) duhet të caktohet përmes shikimit të hënës së re me sy të lirë. Po nëse hëna e re nuk shihet me sy të lirë, si përllogaritet (caktohet) hëna e re për hyrjen (fillimin) e muajit të ri hënor (përfshirë Ramazanin)?

 Përgjigjja: SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozita juridike islame se muaji i ri hënor është obligim të caktohet përmes shikimit të hënës së re me sy të lirë (kur një gjë e tillë është e mundur), është një fakt thuajse konsensual në mesin e juristëve muslimanë.

Lexoni më tepër

CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

Numri i fetvasë: 158 CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

Kategoria: VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

 Pyetje: CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

A mund të na shpjegoni rregullin juridik islam të “përllogaritjes (caktimit) të çdo muaji hënor (përfshirë Ramazanin), përmes pamjes së hënës së re me sy të lirë”?

 Përgjigjja: CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bazuar në thënien profetike: “Nëse e shikoni atë (hënën e re) atëherë agjëroni dhe nëse e shikoni [përsëri] ndërpriteni agjërimin1, konsensusi i tre gjeneratave të para muslimane dhe shumica thuajse konsensuale e juristëve muslimanë – madje janë të shumtë dijetarët që përmendin se në këtë çështje ka ixhma2 (konsensus) të juristëve muslimanë3 – janë të mendimit se fillimi i muajit hënor realizohet kategorikisht kur pas perëndimit të diellit të ditës së 29-të të muajit ekzistues hënor, shikohet me sy të lirë hëna e re (e muajit të ri) nga së paku dy dëshmitarë të drejtë (dëshmitarë të besueshëm, të cilët nuk bëjnë mëkate madhore), teksa shikimi i hënës së re të Ramazanit, sipas mendimit më parësor, mjafton të jetë parë nga një dëshmitar i drejtë4. Në këtë rast muaji [ekzistues që po mbaron] hënor (përfshirë edhe Ramazanin) fiksohet në 29 ditë.5

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top