JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

VIRTYT

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Numri i fetvasë: 332 RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

 Pyetje: RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Shpesh na ndodh të dëgjojmë nga persona të së njëjtës familje (sidomos mes bashkëshortëve, vëllezërve dhe motrave) që të fliten pas shpinës së prindërve apo dikujt tjetër prej anëtarëve të së njëjtës familje, fjalë për ta që nëse këta të fundit do t’i dinin, me siguri që do mërziteshin shumë me këta familjarë të tyre që i thonë ato. Në këto raste na ndodh që të reagojmë herë duke i kundërshtuar thënësit e këtyre fjalëve ndër sy dhe herë duke folur prapa krahëve të tyre me njerëz të tjerë lidhur me këto sjellje problematike. A konsiderohet ky veprim përgojim dhe në cilat raste lejohet përgojimi apo kallëzimi i të metave e mangësive të tjetrit prapa krahëve të tij?

Lexoni më tepër

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI Read More »

PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Numri i fetvasë: 331 PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

 PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

 Pyetje: PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Cila është dispozita për mëkatin e rëndë të përgojimit dhe cilat janë shkaqet kryesore të rënies në të?

 Përgjigjja: PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Përgojimi është nga mëkatet më të mëdha në të cilat mund të bjerë muslimani/a. Juristët muslimanë kanë theksuar se muslimanit/es i del për detyrë që jo vetëm të mos bëj ai/ajo vetë përgojim, por edhe të mos i dëgjojë përgojimet që bëjnë të tjerët, pasi dëgjimi i tyre e ngarkon personin me barrë mëkati sikurse barra e veprimit të këtij thënësi të përgojimit.

Lexoni më tepër

PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET Read More »

PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

Numri i fetvasë: 329 PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

 PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

 Pyetje: PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

Cili është përkufizimi për mëkatin e rëndë të përgojimit dhe cilat janë format e kryerjes së tij?

 Përgjigjja: PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe kuptimi i mëkatit të përgojimit1

Kuptimi gjuhësor i gibetit (EL-GIJBEH / përgojim) është “përmendja e të metës së tjetrit ose përmendja e tij për keq, në mosprani të tij (prapa krahëve / pas shpine); pra rënia / shkelja në nderin e tij”.

Lexoni më tepër

PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT Read More »

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: A lejohet shkuarja në plazh për burrat dhe për gratë?

Problematika e shkuarjes në plazh, nuk qëndron tek shfrytëzimi i detit dhe rërës së tij, por qëndron tek lakuriqësia që dominon në ato vende, apo thënë me terminologjinë islame “zbulimi i auretit (vendit të turpshëm)”.

Lexoni më tepër

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM Read More »

A LEJOHET GËNJESHTRA PËR NDONJË RAST

Numri i fetvasë: 23 A LEJOHET GËNJESHTRA PËR NDONJË RAST

Kategoria: VIRTYT

A LEJOHET GËNJESHTRA PËR NDONJË RAST

 Pyetje: A LEJOHET GËNJESHTRA PËR NDONJË RAST

A lejohet gënjeshtra për ndonjë rast?

 Përgjigjja: A LEJOHET GËNJESHTRA PËR NDONJË RAST

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Islami e ka konsideruar gënjeshtrën prej mëkateve madhore, prej tipareve të poshtra dhe cilësive të hipokritëve, prandaj i ka mësuar muslimanët që t’i shmangen në maksimum gënjeshtrës në të gjitha rastet. Pra origjina në çështjen e gënjeshtrës është se ajo është prej harameve1 të mëdha, bazuar në shumë tekste hyjnore, prej të cilave përmendim:

Lexoni më tepër

A LEJOHET GËNJESHTRA PËR NDONJË RAST Read More »

↓
Scroll to Top