RREGULLAT-KUSHTET PËR MISHIN E THERUR

MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Numri i fetvasë: 318 MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

 Pyetje: MISHI I DHURUAR NË FESTAT JOMUSLIMANE

Nëse sipas mendimit të disa juristëve muslimanë, neve si muslimanë na lejohen dhuratat që na bëjnë jobesimtarët (jomuslimanët) në festat e tyre, me kushtin që këto dhurata të mos jenë të ndaluara për ne në ndonjë aspekt (anë) tjetër; lind pyetja: A na lejohet (ne muslimanëve) mishi që ata (jomuslimanët) na dhurojnë në festat e tyre?

Lexoni më tepër
 

BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Numri i fetvasë: 65 BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Kategoria: RREGULLAT-KUSHTET PËR MISHIN E THERUR

BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

 Pyetje: BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Nëse ti shkon në një dyqan dhe e pyet shitësin a është sallami apo qoftet me mish derri dhe ai të thotë se nuk janë me mish derri; a lejohet në këtë rast të blehen dhe hahen ato?

 Përgjigjja: BLERJA E SALLAMIT ETJ. NGA ÇDO DYQAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Numri i fetvasë: 50 NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

 Pyetje: NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

A lejohet ngënia e mishit që nuk e dimë a është therur me “Bismilah”?

 Përgjigjja: NUK E DIMË A THERET MISHI ME BISMILAH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimanëve që jetojnë në vendet jomuslimane apo i vizitojnë ato, parimisht u lejohet të hanë nga mishi i therur prej ithtarëve të Librit1 (hebrenjtë dhe të krishterët), nëse:

Lexoni më tepër
 

CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Numri i fetvasë: 48 CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Kategoria: DISPOZITAT PËR MISHIN E THERUR

CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

 Pyetje: CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Cilat janë kushtet e therjes të theksuara prej juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: CILAT JANË KUSHTET E MISHIT HALLALL

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë theksuar se ngrënia e mishit të kafshës së lejuar për t’u therur, konsiderohet hallall (sheriatikisht i lejuar për t’u ngrënë) nëse përmbushen tre paketat e kushteve në vijim:

Lexoni më tepër