JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

STOLISJA

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 299 EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

 Pyetje: EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

A lejohet zgjatimi i flokëve (i njohur si extension) që bëhet me flokë origjinal të njeriut?

 Përgjigjja: EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Transmetimet profetike bazë mbi extension-in (zgjatimin) e flokëve

Transmetimi i parë: “Allahu e ka mallkuar [përzënë nga mëshira dhe mirësia e Tij] kë lidh flokët [i bën extension apo zgjatje të flokut me flok dikujt tjetër] dhe kë urdhëron t’i lidhen (zgjaten) flokët; si dhe kë bën tatuazh [i bën tatuazh dikujt tjetër] dhe kë urdhëron t’i bëhet tatuazh.”1

Lexoni më tepër

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA Read More »

DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Numri i fetvasë: 132 DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

 Pyetje: DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Jam një motër muslimane. Dua që të hap një floktore për gratë, por disa më kanë thënë se është haram, sepse ky biznes do të më pengojë që të jem në gjendje të edukojë fëmijët e mi dhe ç’është më kryesorja nuk do mundem të jem e devotshme. Qëllimi im është që t’i rrisë fëmijët me hallall dhe në dashtë Allahu i Madhëruar të pasurohem e të ndihmojë edhe fëmijët jetimë. Unë shtëpinë e kam në fshat dhe punën dua ta hap në qytet. Më duhet të vendos vet për këtë punë por kam shumë nevojë për një mendim të drejtë.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT Read More »

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Numri i fetvasë: 131 ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

 Pyetje: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

A i lejohet gruas muslimane që ta zbulojë ballin e saj në publik?

 Përgjigjja: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi) e konsiderojnë ballin si pjesë të fytyrës. Në përkufizimin e fytyrës ata thonë se kufinjtë e fytyrës janë: për së gjati nga vendi ku dalin normalisht flokët deri në pjesën fundore të mjekrës (pjesës së poshtme të fytyrës që vjen e zgjatur e në fund e rrumbullakët) dhe për së gjëri nga njëri vesh (pjesa e përparme ku fillon llapa e veshit) tek veshi tjetër.

Lexoni më tepër

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK Read More »

PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Numri i fetvasë: 70 PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

 Pyetje: PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

A i lejohet gruas muslimane makiazhi në publik, sepse shoh gra dhe vajza të mbuluara që kanë makiazh, disa shumë të lehtë dhe disa të theksuar? Po lyerja e thonjve me këna jashtë shtëpisë, a lejohet?

 Përgjigjja: PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Makiazhi apo stolisja e gruas për të qenë sa më tërheqëse për bashkëshortin e saj, është prej gjërave të kërkuara. Gjithashtu gruas i lejohet të dalë e zbukuar me makiazh edhe në prani të burrave që janë prej mahremëve të saj1 apo nëse ajo do shfaqet kësisoj para femrave dhe vogëlushëve të vegjël që nuk reagojnë kundrejt ngacmimeve femërore.

Lexoni më tepër

PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË Read More »

LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Numri i fetvasë: 67 LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

 Pyetje: LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

A i lejohet gruas heqja (shkulja) e qimeve të dy vetullave kur janë duke u bashkuar me njëra-tjetrën dhe cili është mendimi më i saktë për heqjen e vetullave?

 Përgjigjja: LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë mendime të ndryshme në lidhje me heqjen e (qimeve të) vetullave1. Më konkretisht, shumica e dijetarëve muslimanë janë të mendimit se në tekstin ndalues profetik referent bëhet fjalë për qimet e fytyrës, por mendimi parësor është se çfarë synohet këtu ka të bëjë veçanërisht me dy vetullat (hollimin dhe distimin e tyre). Lidhur me arsyen e ndalimit të heqjes (shkuljes) së (qimeve të) vetullave të ardhur në transmetimin profetik, është theksuar se kjo arsye është që të mos bihet në përngjasim me njerëzit e shthurur, të mos manipulohet pamja e vërtetë etj.; kurse nëse kjo evitohet, atëherë marrja e vetullave përmes shkuljes (me piskatore), ose prerjes (me gërshërë), ose rrojtjes (me brisk), lejohet (brenda kufirit të vetullës normale dhe jo duke i holluar përtej kësaj); gjë që përbën dhe mendimin e Ibën El-Xheuziut. Ndërkaq një mendim (jo i fuqishëm) i disa dijetarëve, është se marrja e vetullave me lejen e bashkëshortit konsiderohet veprim i lejuar.2

Lexoni më tepër

LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE Read More »

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Numri i fetvasë: 51 VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Kategoria: BESËTYTNI TRADICIONALE

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

 Pyetje: VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Unë mbaj një Kuran te vogël me vete dhe mbaj gjithashtu edhe simbole (fetare) në qafë. A bëj gabim në këtë?

 Përgjigjja: VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu ju shpërbleftë për dashurinë që keni për Kuranin dhe simbolet e Allahut të Lartmadhëruar, sepse Ai ka thënë: “Kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij.”1

Më konkretisht, lidhur me mbajtjen e Kuranit të vogël, thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE Read More »

↓
Scroll to Top