JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DYSHIME RRETH KURANIT

A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

Numri i fetvasë: 327 A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

Kategoria: EMRAT DHE VEÇORITË E KURANIT

 A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

 Pyetje: A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

A ka në Kuranin fisnik të folur apo fjalë të huaja, respektivisht joarabe?

 Përgjigjja: A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Fjalët me prejardhje të huaj të arabizuara konsiderohen fjalë arabisht1

Gjuha e Kuranit fisnik është arabishtja e qartë, pra gjuha e folur nga arabët. Ndërkaq, fjalët me origjinë joarabe që gjenden në Kuran, i përkasin kapitullit të shkëmbimit të gjuhëve (që spikatet në arabisht para zbritjes së Kuranit). Këto fjalë me origjinë joarabe, që dikur i përkisnin një gjuhe tjetër, me kohë do arabizoheshin e shndërroheshin në lëndë të gjuhës së arabëve. Ndër gjuhologët arabë, dukuria e arabizimit që ka ngjarë ndër fjalë të arabishtes është e ditur, ku me arabizim nuk nënkuptohet huazimi i fjalëve të huaja (siç është huazuar arabishtja nga gjuhë të tjera), por me arabizim synohet trajtëzimi i fjalës së huaj duke u adoptuar / vendosur në balancën e fjalëve arabe.

Lexoni më tepër

A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE Read More »

FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Numri i fetvasë: 220 FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Kategoria: KURANI DHE SHKENCA BASHKËKOHORE

 FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

 Pyetje: FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Në çfare forme është toka dhe a lëviz ajo? Po yjet dhe dielli a janë planete? Desha të di a flitet në lidhje me këto realitete ndër dijetarët muslimanë?

 Përgjigjja: FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Realiteti i formës së tokës ndër dijetarët muslimanë

Fakti që toka është e rrumbullakët bazohet në realitetin e dëshmuar dhe për më tepër në fjalët e dijetarëve muslimanë të mbështetura në kontekstin kuranor ku ky realitet shprehet me fjalën arabe “JUKEU-UIRU / mbështjell (rrokullis)”, që nënkupton mbështjellën apo rrokullisjen e ngjashme me atë të çallmës. Nga ana tjetër kjo rrumbullakosje nuk e mohon realitetin tjetër se toka është në formë vezake (e shtypur në pole).1

Lexoni më tepër

FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT Read More »

↓
Scroll to Top