FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Numri i fetvasë: 220 FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Kategoria: KURANI DHE SHKENCA BASHKËKOHORE

 FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

 Pyetje: FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Në çfare forme është toka dhe a lëviz ajo? Po yjet dhe dielli a janë planete? Desha të di a flitet në lidhje me këto realitete ndër dijetarët muslimanë?

 Përgjigjja: FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Realiteti i formës së tokës ndër dijetarët muslimanë

Fakti që toka është e rrumbullakët bazohet në realitetin e dëshmuar dhe për më tepër në fjalët e dijetarëve muslimanë të mbështetura në kontekstin kuranor ku ky realitet shprehet me fjalën arabe “JUKEU-UIRU / mbështjell (rrokullis)”, që nënkupton mbështjellën apo rrokullisjen e ngjashme me atë të çallmës. Nga ana tjetër kjo rrumbullakosje nuk e mohon realitetin tjetër se toka është në formë vezake (e shtypur në pole).1

Lexoni më tepër

FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT Read More »