JETA E VËRTETË

DISPOZITA TË TJERA-ZEKATI I FIŤRIT

KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Numri i fetvasë: 303 KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Kategoria: KANALET KU NXIRRET ZEKATI I FIŤRIT

KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

 Pyetje: KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Cilët janë kategoritë apo anët tek të cilat lejohet të jepet/nxirret Zekati i Fitrit dhe a duhet që ai të nxirret në vendbanimin e nxjerrësit të tij apo lejohet të dërgohet edhe tjetërkund?

 Përgjigjja: KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Kategoritë / Anët ku lejohet të nxirret Zekati i Fitrit

Mendimi i parë: Zekati i Fitrit nxirret në kategoritë ku jepet Zekati i Pasurisë

Lexoni më tepër

KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Numri i fetvasë: 301 KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Kategoria: KOHA E NXJERRJES SË ZEKATIT TË FIŤRIT

 KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

 Pyetje: KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Kur obligohet Zekati i Fitrit dhe cila është koha kur ky Zekat duhet të nxirret?

 Përgjigjja: KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Koha e obligimit të Zekatit të Fitrit

Dy mendimet kryesore të juristëve muslimanë në lidhje me kohën kur bëhet obligim Zekati i Fitrit janë:

Mendimi i parë: Koha e obligimit të tij fillon nga perëndimi i Ditës së Fundit të Ramazanit

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top