KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Numri i fetvasë: 301 KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Kategoria: KOHA E NXJERRJES SË ZEKATIT TË FIŤRIT

 KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

 Pyetje: KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Kur obligohet Zekati i Fitrit dhe cila është koha kur ky Zekat duhet të nxirret?

 Përgjigjja: KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Koha e obligimit të Zekatit të Fitrit

Dy mendimet kryesore të juristëve muslimanë në lidhje me kohën kur bëhet obligim Zekati i Fitrit janë:

Mendimi i parë: Koha e obligimit të tij fillon nga perëndimi i Ditës së Fundit të Ramazanit

Lexoni më tepër

KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT Read More »