JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

OBLIGIMI I AGJËRIMIT-KUSHTET

SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 79 SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kategoria:  SAKTËSIA E AGJËRIMIT-KUSHTET

 SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

 Pyetje: SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Cilat janë rregullat bazë (më kryesore) që duhet të dijë muslimani në lidhje me agjërimin e Ramazanit?

 Përgjigjja: SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rregullat kryesore në lidhje me agjërimin e Ramazanit, përmblidhen në dy shtyllat në vijim të agjërimit1:

Shtylla e parë: Nijeti (Qëllimi):

Nijeti (qëllim i agjërimit) të Ramazanit bëhet që natën e parë të Ramazanit për të gjithë muajin, por më mirë është që nijeti të bëhet për agjërimin e çdo dite të Ramazanit më vete. Që nijeti të jetë i saktë, mjafton që personi ta ketë në mend se të nesërmen do agjërojë Ramazanin. Nijeti duhet të përsëritet sa herë që ndërpritet agjërimi.

Lexoni më tepër

SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Read More »

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Numri i fetvasë: 78 KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Kategoria:  OBLIGIMI I AGJËRIMIT-KUSHTET

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

 Pyetje: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Cila është domethënia e agjërimit? Kush e ka obligim agjërimin dhe kush nuk e ka obligim atë?

 Përgjigjja: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me termin islam agjërim kuptohet lënia e ushqimeve, pijeve dhe marrëdhënieve seksuale, nga momenti i agimit të ditës deri në perëndim të diellit, si adhurim ndaj Allahut. Qëllimi i vetëm i agjërimit të muslimanit është fitimi i kënaqësisë së Allahut, edhe pse përfitimet fiziko-shpirtërore të agjërimit janë të panumërta.

Lexoni më tepër

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO Read More »

↓
Scroll to Top