JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

TË DREJTAT BASHKËSHORTORE

PLANIFIKIMI I NDALUAR I SHTATZËNISË

Numri i fetvasë: 384 PLANIFIKIMI I NDALUAR I SHTATZËNISË

Kategoria: ONANIZMI-PLANIFIKIMI FAMILJAR-ABORTI

PLANIFIKIMI I NDALUAR I SHTATZËNISË

 Pyetje: PLANIFIKIMI I NDALUAR I SHTATZËNISË

Cila është dispozita e planifikimit të shtatzënisë dhe ndalimit të përkohshëm të lindjes së fëmijëve për arsye edukimi dhe ngjashëm me këtë?

 Përgjigjja: PLANIFIKIMI I NDALUAR I SHTATZËNISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Planifikimi i shtatzënisë / lindjes së fëmijëve lejohet të shtyhet nëse bashkëshortët janë dakord dhe pa u shoqëruar me qëllime a qëndrime që bien ndesh me normat islame, por më e mira është që synimi i prindërve muslimanë të jetë që të bëjnë fëmijë dhe të kenë shumë pasardhës.

Lexoni më tepër

PLANIFIKIMI I NDALUAR I SHTATZËNISË Read More »

DISPOZITA E PLANIFIKIMIT TË SHTATZËNISË

Numri i fetvasë: 383 DISPOZITA E PLANIFIKIMIT TË SHTATZËNISË

Kategoria: ONANIZMI-PLANIFIKIMI FAMILJAR-ABORTI

DISPOZITA E PLANIFIKIMIT TË SHTATZËNISË

 Pyetje: DISPOZITA E PLANIFIKIMIT TË SHTATZËNISË

Një çift bashkëshortësh muslimanë që kanë një vit të martuar dhe për shkak të gjendjes jo të favorshme ekonomike ku ndodhen momentalisht duan ta zgjasin çështjen e bërjes së fëmijës edhe një vit, me arsyetimin se nuk i kanë kushtet e nevojshme ekonomike, sepse nuk janë të dy në punë, në mënyrë që ta planifikojnë lindjen e fëmijës për kur të kenë një lloj buxheti të favorshëm. Momentalisht kanë shtëpi dhe nusja pritet të fillojë një punë, kurse bashkëshorti është në shkollë në vitin e fundit të universitetit. Pyetja që bëjnë është: A ngarkohen ata me gjynah nëse e zgjasin edhe një vit tjetër çështjen e bërjes së fëmijës, pra a futen ata në këtë rast tek kategoria e “atyre që kanë frikë nga rizku”?- ndërkohë që Zoti ka premtuar që Ai është furnizues.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E PLANIFIKIMIT TË SHTATZËNISË Read More »

ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

Numri i fetvasë: 266 ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

Kategoria: ONANIZMI-PLANIFIKIMI FAMILJAR-ABORTI

 ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

 Pyetje: ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

A lejohet aborti në 40 ditëshin e parë? Nuk është se nuk dua më fëmijë, por mbas  7-8 vitesh më duhet që ta marr pak veten ekonomikisht, pasi rrogën time aktuale nuk di ku ta përdorë më parë dhe po kështu kam dy fëmijë të vegjël (njërin dy vjeç dhe tjetrin katër vjeç). Gjithashtu nusja më ankohet se po lodhet me këto të dy që ka dhe s’po e merr as gjumi nga sikleti prej kësaj shtatëzanie të saj.

Përgjigjja: ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA Read More »

MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Numri i fetvasë: 205 MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Kategoria: PRIKA QË I JEPET NUSES

MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

 Pyetje: MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

A duhet patjetër që mehri (prika) që jepet me rastin e nikahut (martesës) të jetë diçka materiale? Po sikur gruaja ti kërkojë burrit që në vend të mehrit ai të mësojë një sure të caktuar apo tërë Kuranin përmendësh, a e mbulon kjo mehrin?

 Përgjigjja: MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mehri përbën prikën që i jepet nuses, pra një vlerë pasurore që gruaja i kërkon bashkëshortit (të cilën Sheriati ia ka obliguar burrit t’ia falë bashkëshortes) dhe ai e kalon atë në pronësi të gruas, pasi të bihet dakord midis palëve lidhur me këtë vlerë pasurie. Mehri mund të jetë pasuri (flori, para ose kapital), ose mund të jetë shërbim / përfitim që e përmbush bashkëshorti në interes të bashkëshortes së tij, si mësimi asaj Kuran përmendësh, bërja asaj të mundur që ta kryej haxhin etj.

Lexoni më tepër

MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE Read More »

KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Numri i fetvasë: 194 KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Kategoria: BAZAT DHE KUSHTET E MARTESËS

KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

 Pyetje: KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Cilat janë kushtet të cilat duhet t’i plotësojnë muslimanët, që martesa e tyre (niqahu) të jetë në përputhje me normat sheriatike (ligjore islame)?

 Përgjigjja: KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Përkufizimi i përzgjedhur për familjen në dritën e mësimeve islame është se, “familja është institucioni shoqëror që zhvillohet nga çiftimi i një burri me një grua me akt të rregullt ligjor islam dhe më pas nga bashkimi i familjeve ndërtohet shoqëria”. Kulmet më të rëndësishme të familjes janë: burri, gruaja dhe fëmijët.

Lexoni më tepër

KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT Read More »

↓
Scroll to Top