JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ÇËSHTJE MJEKËSORE

PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 407 PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

Kategoria: SHTATZËNIA ARTIFICIALE

PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

 Pyetje: PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

Një motër muslimane ka dy vajza dhe kur ka shkuar në kontroll tek gjinekologu, i kanë propozuar që nëse dëshiron të ketë një djalë duhet të marr një injeksion për shpërthimin e kromozomeve që përcaktojnë gjininë e fëmijës. A është e lejueshme që të bëhet kjo gjë?

 Përgjigjja: PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Metoda laboratorike e përzgjedhjes së gjinisë së bebes (mikroinjeksioni), si ajo e mbjelljes në mitër e qelizës me të dhënat e embrionit mashkullor (që thuhet se është rreth 90 % e suksesshme) ashtu edhe ajo e mbjelljes së spermatozeidit me kromozom mashkullor (që thuhet se është rreth 70 % e suksesshme), sidomos nëse bëhet nga nevoja (në kuadrin e trajtimit të shterpësisë, sëmundjeve të embrionit apo kur çifti ka disa fëmijë vetëm të njërës gjini dhe synon të ketë fëmijë edhe të gjinisë tjetër) dhe nëse bëhet duke iu përmbajtur rregullave ligjore islame; është e lejuar dhe nuk bie në kundërshtim me kënaqjen me caktimin e Allahut, si dhe nuk përbën kurrsesi ndryshim të krijmit të Allahut, sepse edhe kjo metodë edhe ajo natyrale (normale), mund të ndodhin vetëm me dëshirën dhe caktimin e Allahut të Madhëruar.

Lexoni më tepër

PËRZGJEDHJA E GJINISË SË BEBES-DISPOZITA Read More »

ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Numri i fetvasë: 406 ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT

 ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

 Pyetje: ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Një motër muslimane pyet, se nëse mbulohet a mund t’i ndjekë vizitat në një klinikë ku është vizituar para se të mbulohej… Konkretisht ajo është vizituar tek një klinika ortodokse për 10 vjet me radhë… Pra a mund të shkojë ajo në atë klinikë e mbuluar, me që kjo e fundit [klinika ortodokse] i përket një feje tjetër, megjithëse në atë klinikë nuk predikohet feja, por thjesht ajo është e emërtuar me atë emër?

 Përgjigjja: ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM

Lexoni më tepër

ZHVESHJA-VE‌ÇIMI I GRUAS PËR MJEKIM Read More »

KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Numri i fetvasë: 396 KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Kategoria: SËMUNDJET PSIKIKE DHE VESVESET 

KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

 Pyetje: KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Jam pushtuar në mendje nga vesvese apo mendime të liga (përfshirë edhe për Zotin dhe fenë islame), por unë në vetëdijen time ndihem shumë keq në lidhje me këtë, pasi e di se ato bien ndesh me besimin tim islam. Nganjëherë më pushtojnë edhe mendime femohuese që më mundojnë vërtet shumë, por pas kësaj unë i kërkoj Allahut të më falë dhe të më mbrojë prej kësaj gjëje që ngjet pahiri në unin tim. Na tregoni si mund të kurohet kjo gjendje shumë e neveritshme dhe e sikletshme.

Lexoni më tepër

KURIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA Read More »

TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Numri i fetvasë: 395 TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Kategoria: SËMUNDJET PSIKIKE DHE VESVESET 

TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

 Pyetje: TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA

Jam një person që kam lexuar Kuranin, por dendur në mendje më vijnë mendime shumë të fëlliqura femohuese lidhur me Zotin dhe fenë islame. Nga ana tjetër unë e kam frikë natën e varrit dhe e agjëroj Ramazanin, por pavarësisht kësaj, në mendje më vijnë mendime të fëlliqura blasfemike (femohuese) lidhur me shtyllat e Islamit, si: agjërimi etj. Këto mendime femohuese më mundojmë shumë, pasi unë nuk i dëshiroj (pëlqej) ato dhe për me tepër kur ato më vijnë unë i kërkoj Allahut të më falë dhe të më mbrojë prej këtij sherri të mallkuar. Më këshilloni sesi të veprojë në këtë gjendje dhe si të dalë prej saj.

Lexoni më tepër

TRAJTIMI I VESVESEVE-MENDIMEVE TË LIGA Read More »

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Numri i fetvasë: 388 VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

 Pyetje: VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Jam një prind i shqetësuar për vaksinimin e fëmijës sim, nisur nga literaturat ku kam lexuar se në raste vërtet të shumta ato përftohen nga lëndë të cilat konsiderohen ritualisht të pista në fenë islame dhe mund të vijnë me pasoja reale të rënda për shëndetin fizik dhe mental të personit të vaksinuar. Pyetja ime është, se a na lejohet ne si prind që t’i vaksinojmë fëmijët tanë me të tilla vaksina?

 Përgjigjja: VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

VAKSINA-LLOJET DHE DISPOZITAT Read More »

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 387 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Kategoria: PIKATORET-INJEKSIONET-POMPAT

 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

 Pyetje: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Cila është dispozita e vaksinimit në përgjithësi dhe ajo e bërjes së vaksinës kundër koronas në veçanti, dhe nëse lejohet a është në rregull që kjo e fundit të bëhet agjërueshëm?

 Përgjigjja: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me pyetjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Së pari: Dispozita e përgjithshme e vaksinimit

Parimisht vaksinimi lejohet dhe mund të jetë edhe i pëlqyeshëm. Në fakt nuk ka asgjë të keqe të vaksinohemi kundër një sëmundje që kemi frikë se mund të përhapet, pasi në realitet nuk ka ndryshim midis vaksinimit nga frika e një sëmundjeje të pritshme dhe trajtimit kurativ të një sëmundje që na bie; gjë që bazohet në tekstet autentike profetike ku ka ardhur lejueshmëria e shmangies së gjërave të urryera para se të na bien, ku hyn edhe vaksinimi dhe masat e tjera preventive veç tij. Madje në disa raste nevojitet që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm, si rasti kur atë e obligon qeverisësi për një interes të paraparë prej anëve kompetente shtetërore ose sepse mendimi më i fuqishëm i kompetentëve për vende, situata apo persona të caktuar, është se në rastin e mosbërjes së vaksinës së caktuar, të pavaksinuarit rrezikojnë humbjen e jetës.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM Read More »

LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Numri i fetvasë: 382 LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Kategoria: DISPOZITA TË KURIMIT-MJEKIMIT 

 LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

 Pyetje: LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Kam parë në një libër fetar një lutje për puçrrat e për lythat. A është e vërtetë që mund të bëhen lutje për heqjen këtyre gjërave dhe nëse po si është kjo lutje? A lejohet të shkohet për këto gjëra tek njerëz që pretendojnë largimin e tyre, sidomos e kam fjalën për ata që e bëjnë këtë përmes formave të tyre të veçanta apo siç thotë populli “janë njerëz që u zë dora”?

 Përgjigjja: LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

LUTJE PËR SHËRIMIN E PUÇRRAVE-LYTHAVE Read More »

DISPOZITA LIDHUR ME VETËVRASJEN

Numri i fetvasë: 243 DISPOZITA LIDHUR ME VETËVRASJEN

Kategoria: FUSUUǨU-SHTHURJA NË BESIM

DISPOZITA LIDHUR ME VETËVRASJEN

 Pyetje: DISPOZITA LIDHUR ME VETËVRASJEN

Vëllai im ka ndërruar jetë duke u vetëvrarë, por ai la një letër ku kishte shkruar disa herë: “Parajsa apo Zjarri… Parajsa apo Zjarri…” Ai besonte në Ditën e Ringjalljes, në Xhenet dhe Xhehenem… Mamaja e tij është lënduar shumë, por ajo po bën durim në këtë çështje, që i përket vendimit dhe caktimit të Allahut të Madhëruar. Lëndimi i saj më i madh është ngaqë i biri ka kryer vetëvrasje dhe siç dihet vetëvrasësi është në Zjarr. Duke marrë shkas nga sa më sipër më lejoni të shtroj pyetjen: A më lejohet mua që të bëj në dobi të tij, çfarë lejohet të bëhet në përgjithësi në dobi të muslimanit të vdekur, si: lëmosha, lutja etj.?

Lexoni më tepër

DISPOZITA LIDHUR ME VETËVRASJEN Read More »

↓
Scroll to Top