JETA E VËRTETË

ETIKA E SELAMIT DHE DHËNIES SË DORËS

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 375 HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Kategoria: ETIKA E MBAJTJES MËRI

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

 Pyetje: HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Në ditët tona po shohim një përhapje të madhe të dukurisë së hidhërimit dhe zemërimit mes muslimanëve, aq sa shumë prej tyre nuk flasin dhe mbajnë mëri me njëri-tjetrin prej një kohe të konsiderueshme. Cilat janë njohurit kryesore që duhet të dijë muslimani rreth kësaj çështje?

 Përgjigjja: HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

Numri i fetvasë: 145 TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

Kategoria: ETIKA E SELAMIT DHE DHËNIES SË DORËS

TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

 Pyetje: TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

A është e lejuar që pas namazit në xhami besimtarët të takohen me njëri-tjetrin duke shtrënguar duart (t’i japin dorën njëri-tjetrit)?

 Përgjigjja: TAKIMI DUKE DHËNË DORËN PAS NAMAZIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dhënia e dorës njëri-tjetrit kur takohemi, është veprim i pëlqyeshëm, bazuar në thënien profetike: “Nuk ndodh që dy muslimanë (dy burra ose dy gra) të takohen dhe t’i japin dorën njëri-tjetrit, përveçse ata do të jenë të falur para se të ndahen.1

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top