JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

POLITIKË ISLAME-DYSHIME

PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË

Numri i fetvasë: 206 PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË

Kategoria: POLITIKË LIGJORE ISLAME

PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË

 Pyetje: PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË

Pyetja ime konsiston në mendimin a gjykimin e dijetarëve muslimanë në lidhje me pjesëmarrjen në votime, por gjithashtu edhe pjesëmarrjen në politikë apo edhe parlament, duke e kandiduar veten për qëllime të mira në lidhje me përmirësimin e interesave të muslimanëve të vendit. Për më tepër, sepse persona të veçantë (prej nxënësve të dijes) e quajnë pjesëmarrjen në votime dhe për më tepër atë në parlament, kufër (mohim) që të nxjerr prej feje, pasi (sipas tyre) në qoftë se futesh në parlament do të gjykosh me ligj pos ligjit të Allahut të Madhëruar, ndërsa disa të tjerë e lejojnë sa në fjalë me kushte. A mund t’na e sqaroni këtë çështje? A mund të na shpjegoni po kështu shkurtimisht qëllimin e thënies së Imam Albanit (Allahu e mëshiroftë!): “Prej politikës është lënia e politikës”?

Lexoni më tepër

PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË Read More »

VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

Numri i fetvasë: 168 VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

Kategoria: POLITIKË ISLAME-DYSHIME VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

 Pyetje: VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

A mund të na tregoni se cili është gjykimi i juristëve muslimanë, lidhur me vrasjen e ambasadorit rus në Turqi?

 Përgjigjja: VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Protestat paqësore dhe të maturuara para ambasadave, për të dënuar krimet e shteteve apo popujve që ato përfaqësojnë, nuk përbëjnë ndonjë problem.

Ndërsa agresioni kundër një ambasadori të një prej vendeve në fjalë, për të mos thënë vrasja e tij, apo e çdo punonjësi të këtyre ambasadave; me të cilët muslimanët kanë bërë aleancë ose janë bërë për ta garant, nuk lejohet kurrsesi, bazuar në tekstet e qarta profetike, që jo vetëm e ndalojnë por edhe e dënojnë ashpër këtë gjë.

Lexoni më tepër

VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË Read More »

↓
Scroll to Top